logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2489
1131
353
106
1156
130
36
11
423
1210
247
650
802
596
1333
237
91
147
14,1
Luty
2499
1106
352
126
1159
120
24
9
424
1224
248
653
838
612
1358
236
93
147
 
Marzec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2013 ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
382
197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
60
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
322
152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobiety
170
73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
109
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
326
153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚adu pracy
25
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
56
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
152
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
30
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
22
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
7
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
72
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
144
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
21
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
105
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
123
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
81
61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
205
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
33
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
16
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
25
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
190
187
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
100
98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
56
73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
66
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
44
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
51
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
74
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
61
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
36
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
12
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
22
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
7
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
11
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
13
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
9
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
6
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
3
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
7
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
10
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
61
52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
7
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
13
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
18
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
4
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
11
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
25
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
14
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
3
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
14
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
23
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
22
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
25
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
6
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
10
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
51
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
34
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
6
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
9
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innych
12
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
61
87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
44
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
41
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
15
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2489
2499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1131
1106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
353
352
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
2034
2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
106
126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
455
463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
1156
1159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
188
189
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
130
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
36
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
11
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
423
424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1210
1224
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
247
248
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
650
653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
802
838
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
596
612
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1333
1358
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
237
236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
91
93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
147
147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
44
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
21
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawni nie pozostajÄ…cy w zatrudnieniu
17
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
11
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
4
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
5
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
69
92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
33
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowanie zawodowe dorosłych
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
5
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2013 roku

Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2013 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Czas
pozost.
bez pracy
w mies
do 1
332
216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
542
567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
434
517
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
423
411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
381
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
377
383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiek
18-24
423
424
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
728
728
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
465
479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
539
531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
257
258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60-64
77
79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
wyższe
288
280
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
552
531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
316
330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
607
613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
726
745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
386
398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
574
567
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
340
348
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
363
364
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
238
230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
133
129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
455
463
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
2489
2499
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2013 roku

Wyszczególnienie
KOBIETY 2013 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
133
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
242
237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
191
225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
206
195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
187
195
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
172
174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiek
18-24
225
219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
372
366
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
211
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
242
234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
81
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60-64
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
181
171
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
280
264
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
203
212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
208
198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
259
261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
226
233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
243
229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
135
135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
137
136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
75
66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
39
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
276
268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
1131
1106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: 2013 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-02-06 14:34:28
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06 14:34:28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 09:09:22

Wersja do wydruku...

corner   corner