logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

Program Specjalny „Partnerstwo dla mÅ‚odzieży”
z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 
 Powiatowy UrzÄ…d Pracy w Hajnówce otrzymaÅ‚ Å›rodki na realizacjÄ™ programu skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia.
                                                                                                         
Program przygotowany został w partnerstwie z powiatami: bielskim,
siemiatyckim i wysokomazowieckim.
 
Okres realizacji programu:
 • od 01 czerwca  2012r. do 31 grudnia  2012r.
 
Celem programu jest:
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia z powiatu hajnowskiego poprzez umożliwienie zdobycia umiejÄ™tnoÅ›ci zawodowych   i doÅ›wiadczenia zawodowego, które podniosÄ… ich konkurencyjność na rynku pracy i doprowadza do podjÄ™cia zatrudnienia lub samozatrudnienia.
 
Program przewiduje następujące rodzaje wsparcia:
 • poÅ›rednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe
 • indywidualny plan dziaÅ‚ania
 • staże poprzedzone 2 tygodniowymi stażami próbnymi
 • dotacje na podjÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 
Uczestnicy programu zostanÄ… dodatkowo wsparci poprzez:
 • przygotowanie profesjonalnego portfolio
 • zakup podrÄ™czników z zakresu prawa pracy lub z zakresu prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
 • utworzenie nowoczesnego CV w formie filmu video dla 10 osób
 • pomoc „indywidualnego opiekuna” – poÅ›rednika pracy
 • zapoznanie z oferta systemu „Zielona Linia” – konsultacje z pracownikiem PUP
 • warsztaty z prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
 Pracodawców zainteresowanych wspóÅ‚pracÄ…, jak również osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w ramach programu specjalnego zapraszamy  do PUP w Hajnówce.
 
Kontakt telefoniczny dla pracodawców:
                          - 085 682 96 13 , 085 682 96 14
                                            - lub osobiÅ›cie pok. nr 17
 
Kontakt telefoniczny dla bezrobotnych:
                          - 085 682 96 22, 085 682 96 23,
                          - 085 682 96 25, 085 682 96 26
                          - lub osobiÅ›cie pok. nr 3.
 
 
Z uwagi na zakładaną efektywność zatrudnieniową w programie specjalnym
w naborze będą uwzględniane wnioski o organizacje stażu
z deklaracjÄ… zatrudnienia.  
 

 

Nazwa dokumentu: Program specjlany "Partnerstwo dla młodzieży"
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-06-15 12:08:46
Data udostępnienia informacji: 2012-06-15 12:08:46
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-15 12:29:22

Wersja do wydruku...

corner   corner