logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej może być przyznana, jeżeli pracodawca speÅ‚ni okreÅ›lone dla niego ustawÄ…, rozporzÄ…dzeniem i regulaminem warunki, zÅ‚oży kompletny (wraz z zaÅ‚Ä…cznikami i oÅ›wiadczeniami) prawidÅ‚owo sporzÄ…dzony wniosek, a starosta (w imieniu, którego dziaÅ‚a Dyrektor Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce) dysponuje Å›rodkami na jego sfinansowanie.
 
- Na 2012 rok wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ustala siÄ™ na kwotÄ™ do 15 tysiÄ™cy zÅ‚.
 
W ramach realizowanych w 2012 roku programów specjalnych:
-  „Partnerstwo dla mÅ‚odzieży” /skierowanego do osób do 30 roku życia/
- „DoÅ›wiadczenie w cenie” /skierowanego do osób powyżej 50 roku życia/
wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ustala siÄ™ na kwotÄ™ do 18 tysiÄ™cy zÅ‚ .
 
Podstawa prawna:
1)     Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.),
2)     RozporzÄ…dzenie Ministra Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu Å›rodków na podjÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 922).
 
Do pobrania w załączniku poniżej:
- druk wniosku o refundacjÄ™ kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- Regulamin dokonywania refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 
 
SzczegóÅ‚owe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego UrzÄ™du Pracy w Hajnówce  przy ul. MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego 10A, piÄ™tro I, pokój 17 lub pod numerem telefonu (085) 682 96 13.
 

Nazwa dokumentu: WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-02-16 12:01:36
Data udostępnienia informacji: 2012-02-16 12:01:36
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-14 10:30:18

Wersja do wydruku...

corner   corner