logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2207
1051
348
109
1017
108
38
9
346
1131
193
602
684
523
1202
202
80
138
12,7
Luty
2213
1035
328
111
1022
112
37
11
372
1122
195
610
694
536
1202
196
74
138
12,7
Marzec
2111
954
302
106
987
92
27
10
324
1061
194
588
652
488
1159
183
67
128
12,2
Kwiecień
2036
937
322
98
945
53
26
10
306
986
181
571
635
464
1122
176
60
144
11,8
Maj
1963
903
280
95
912
68
24
9
322
963
181
555
644
476
1074
175
59
124
11,5
Czerwiec
1974
933
265
96
916
60
21
7
309
1003
192
553
636
485
1071
187
64
118
11,5
Lipiec
1961
949
255
94
904
81
26
5
319
988
193
537
609
492
1034
198
65
121
11,4
Sierpień
1948
950
239
92
909
98
35
5
340
990
188
527
622
501
1013
179
66
129
11,4
Wrzesień
1979
961
251
93
903
109
29
7
355
1007
201
515
647
517
1030
198
66
133
11,6
Październik
2018
967
239
89
928
126
33
9
378
1010
210
506
671
525
1044
215
65
126
11,8
Listopad
2128
1009
274
90
966
131
37
10
397
1026
217
533
706
551
1103
211
70
130
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2012 ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
301
192
214
184
 
205
 
220
 
219
 
194
 
304
 
289
 
267
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
53
40
53
 
43
 
55
 
58
 
79
 
54
 
70
 
65
 
62
 
 
po raz kolejny
248
152
161
141
150
162
140
140
234
224
205
 
 
Kobiety
141
77
96
99
100
120
132
79
159
121
111
 
 
z prawem do zasiłku
79
29
32
68
45
42
42
27
47
38
63
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
254
146
160
155
146
161
158
143
203
217
219
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚adu pracy
17
11
 
 
8
 
 
7
 
 
9
 
 
20
 
 
8
 
 
8
 
 
16
 
 
8
 
 
11
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
47
46
54
29
59
59
61
51
101
72
48
 
 
zamieszkali na wsi
104
78
78
71
86
86
76
93
108
129
111
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
12
9
17
12
15
12
11
20
17
17
21
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
28
14
22
 
16
 
27
 
32
 
47
 
27
 
48
 
42
 
20
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
10
6
8
2
8
11
19
10
11
14
7
 
 
cudzoziemcy
1
2
1
1
0
0
0
0
2
2
2
 
 
do 25 r. Å¼ycia
70
47
58
36
69
64
76
64
108
89
58
 
 
długotrwale bezrobotne
123
73
73
60
78
103
71
78
126
98
81
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
15
13
14
 
 
9
 
 
7
 
 
13
 
 
11
 
 
6
16
18
8
 
 
powyżej 50 roku życia
71
52
41
47
41
50
41
36
54
65
68
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
86
66
63
63
92
75
67
75
109
106
76
 
 
bez doświadczenia zawodowego
78
60
71
36
68
76
81
65
125
89
60
 
 
bez wykształcenia średniego
152
100
92
107
103
93
82
90
118
134
132
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
24
10
11
 
 
14
 
 
19
 
 
15
 
 
21
 
 
7
 
 
33
 
 
24
 
 
14
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
6
6
1
 
 
4
 
 
10
 
 
9
 
 
7
 
 
5
 
 
7
 
 
10
 
 
9
 
 
Niepełnosprawni
11
17
37
36
14
15
18
20
22
18
18
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
133
186
316
259
278
209
232
207
273
250
157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
64
93
177
116
134
90
116
78
148
115
69
 
 
zamieszkali na wsi
57
73
113
113
119
82
88
88
114
104
73
 
 
do 25 roku życia
22
17
100
50
47
72
63
40
93
61
34
 
 
powyżej 50 roku życia
37
44
63
64
57
52
57
46
66
74
41
 
 
długotrwale bezrobotni
48
82
134
135
101
63
86
76
109
95
65
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
50
58
102
83
125
64
67
64
96
103
69
 
 
 
niesubsydiowanej
47
56
58
60
96
59
53
57
74
76
62
 
 
z tego
kobiety
25
27
34
25
57
30
31
26
38
40
32
 
 
zamieszkali na wsi
20
23
24
18
36
23
19
21
26
30
25
 
 
do 25 roku życia
9
8
16
12
10
17
11
13
10
14
18
 
 
powyżej 50 roku życia
7
3
7
12
12
12
8
3
11
21
11
 
 
długotrwale bezrobotni
10
11
15
17
26
9
16
18
27
25
21
 
 
subsydiowanej
3
2
44
23
29
5
14
7
22
27
7
 
 
z tego
kobiety
3
1
22
4
13
2
7
3
15
6
4
 
 
zamieszkali na wsi
2
0
21
6
16
1
5
2
13
13
5
 
 
do 25 roku życia
1
1
4
1
4
1
3
1
4
6
2
 
 
powyżej 50 roku życia
0
0
18
12
12
2
2
1
9
14
4
 
 
długotrwale bezrobotni
1
0
18
17
14
2
5
2
13
16
3
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
1
1
43
20
28
4
8
2
11
2
3
 
 
robót publicznych
0
0
0
0
0
0
0
0
10
16
3
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
2
0
0
3
1
1
5
3
1
3
0
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
1
1
0
0
0
1
2
0
6
1
 
 
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
43
49
92
76
116
49
57
51
80
82
55
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
3
3
5
2
1
5
1
3
4
5
3
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
7
9
10
7
9
15
10
13
16
21
14
 
 
Zamieszkali na wsi
22
23
45
24
52
24
24
23
39
43
30
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
4
3
13
4
10
2
5
4
11
7
6
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
6
9
7
3
8
4
3
4
3
8
9
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
2
4
2
2
5
4
1
0
1
4
2
 
 
Cudzoziemcy
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
 
 
do 25 r. Å¼ycia
10
9
20
13
14
18
14
14
14
20
20
 
 
długotrwale bezrobotne
11
11
33
34
40
11
21
20
40
41
24
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
0
0
2
2
3
2
2
4
6
4
2
 
 
powyżej 50 roku życia
7
3
25
24
24
14
10
4
20
35
15
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
9
15
17
18
29
18
17
21
16
25
16
 
 
bez doświadczenia zawodowego
10
10
21
11
13
20
15
18
24
30
17
 
 
bez wykształcenia średniego
20
18
47
40
71
28
21
28
37
48
21
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
4
4
7
1
7
2
3
2
11
7
10
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
 
 
niepełnosprawni
2
4
28
5
21
7
4
3
4
9
7
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
0
0
0
1
15
6
10
0
10
0
 
 
rozpoczęcia stażu
5
0
86
36
21
23
38
6
71
4
4
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
34
26
48
5
21
6
6
6
1
4
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
3
6
18
15
14
14
13
16
15
15
2
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
50
48
38
66
37
66
69
39
78
51
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
10
7
11
6
16
15
6
4
17
7
7
 
 
podjęcia nauki
0
0
1
0
0
0
0
0
1
6
0
 
 
ukończenia 60/65 lat
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
1
1
3
4
2
0
2
2
2
3
1
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
2
4
5
6
9
9
5
6
9
5
7
 
 
innych
20
26
14
23
19
11
23
24
17
17
11
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
73
111
202
142
100
97
80
80
141
33
40
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
1
39
163
106
46
60
44
22
97
24
17
 
 
z sektora publicznego
1
39
124
82
38
57
37
16
88
17
15
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
62
68
35
41
57
37
33
46
39
8
13
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2207
2213
2111
2036
1963
1974
1961
1948
1979
2018
2128
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1051
1035
954
937
903
933
949
950
961
967
1009
 
z prawem do zasiłku
348
328
302
322
280
265
255
239
251
239
274
 
poprzednio pracujÄ…cy
1818
1812
1736
1680
1594
1597
1588
1568
1580
1611
1698
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
109
111
106
98
95
96
94
92
93
89
90
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
389
401
375
356
369
377
373
380
399
407
430
 
zamieszkali na wsi
1017
1022
987
945
912
916
904
909
903
928
966
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
176
173
171
159
151
148
139
146
138
142
149
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
108
112
92
53
68
60
81
98
109
126
131
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
38
37
27
26
24
21
26
35
29
33
37
 
cudzoziemcy
9
11
10
10
9
7
5
5
7
9
10
 
do 25 r. Å¼ycia
346
372
324
306
322
309
319
340
355
378
397
 
 
długotrwale bezrobotne
1131
1122
1061
986
963
1003
988
990
1007
1010
1026
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
193
195
194
181
181
192
193
188
201
210
217
 
powyżej 50 roku życia
602
610
588
571
555
553
537
527
515
506
533
 
bez kwalifikacji zawodowych
684
694
652
635
644
636
609
622
647
671
706
 
bez doświadczenia zawodowego
523
536
488
464
476
485
492
501
517
525
551
 
bez wykształcenia średniego
1202
1202
1159
1122
1074
1071
1034
1013
1030
1044
1103
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
202
196
183
176
175
187
198
179
198
215
211
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
80
74
67
60
59
64
65
66
66
65
70
 
niepełnosprawni
138
138
128
144
124
118
121
129
133
126
130
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
42
36
39
38
36
33
37
33
35
37
40
 
w tym
kobiety
17
14
15
15
15
13
16
15
17
16
19
 
niepeÅ‚nosprawni nie pozostajÄ…cy w zatrudnieniu
19
16
16
14
13
11
13
11
12
13
14
 
Cudzoziemcy
9
11
10
10
9
7
5
5
7
9
10
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
3
1
0
4
1
1
1
2
1
1
3
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
0
58
37
18
34
5
11
2
4
4
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
61
55
118
97
79
93
64
57
54
62
44
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
0
0
94
33
17
31
30
15
62
6
5
 
 
przygotowanie zawodowe dorosłych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
prace społecznie użyteczne
0
35
26
49
4
21
8
4
7
0
4
 
 
dla niepełnosprawnych
5
8
30
5
9
12
1
7
13
2
8
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 

 
 
 
 
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2012 roku

Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2012 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Czas
pozost.
bez pracy
w mies
do 1
267
198
165
171
185
203
203
155
244
224
254
 
1-3
457
453
388
320
265
286
319
378
303
379
434
 
3-6
425
487
463
455
416
386
302
282
339
346
359
 
6-12
346
352
400
428
446
434
482
467
414
383
378
 
12-24
426
424
407
377
360
363
352
357
363
370
358
 
pow. 24
286
299
288
285
291
302
303
309
316
316
345
 
Wiek
18-24
346
372
324
306
322
309
319
340
355
378
397
 
25-34
684
663
654
651
596
603
597
564
568
579
608
 
35-44
387
383
379
341
321
339
338
337
365
367
392
 
45-54
489
481
454
452
444
444
436
438
434
432
449
 
55-59
239
247
233
219
217
212
210
211
201
201
216
 
 
60-64
62
67
67
67
63
67
61
58
56
61
66
 
Wykształ-
cenie
wyższe
250
247
226
222
202
206
225
230
229
232
256
 
policelane i śr. zawod.
469
468
451
 
436
 
415
 
430
 
438
 
443
 
432
 
451
 
475
 
Å›rednie ogólnokszt.
286
296
275
 
256
 
272
 
267
 
264
 
262
 
288
 
291
 
294
 
Zasadnicze
535
537
513
495
476
480
471
453
463
455
482
 
gimnazjalne i poniżej
667
665
646
 
627
 
598
 
591
 
563
 
560
 
567
 
589
 
621
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
359
364
336
321
300
296
303
307
307
315
328
 
1-5
499
497
490
470
448
444
438
428
439
462
486
 
5-10
291
284
276
257
244
248
250
249
261
265
286
 
10-20
332
329
301
294
283
294
292
280
272
274
294
 
20-30
220
218
218
224
209
200
196
194
197
198
202
 
30 lat i więcej
117
120
115
114
110
115
109
110
104
97
102
 
bez stażu
389
401
375
356
369
377
373
380
399
407
430
 
OgóÅ‚em
2207
2213
2111
2036
1963
1974
1961
1948
1979
2018
2128
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2012 roku

Wyszczególnienie
KOBIETY 2012 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
121
80
74
92
88
110
124
68
125
89
103
 
1-3
203
200
155
131
116
134
161
211
154
178
203
 
3-6
222
235
204
189
178
164
136
137
168
192
188
 
6-12
167
178
205
226
225
222
230
225
195
178
177
 
12-24
216
219
200
181
172
172
168
178
182
191
178
 
pow. 24
122
123
116
118
124
131
130
131
137
139
160
 
Wiek
18-24
209
213
175
161
175
187
195
209
209
213
218
 
25-34
367
358
350
358
325
340
341
317
316
323
334
 
35-44
182
178
165
146
138
143
150
150
173
177
185
 
45-54
225
214
196
204
196
192
187
198
194
188
202
 
55-59
68
72
68
68
69
71
76
76
69
66
70
 
60-64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
165
162
151
148
131
137
150
156
155
157
168
 
policelane i śr. zawod.
255
252
241
 
235
 
224
236
240
242
236
238
244
 
Å›rednie ogólnokszt.
190
193
164
154
170
177
181
179
197
194
198
 
Zasadnicze
198
189
177
172
164
166
165
160
154
150
167
 
gimnazjalne i poniżej
243
239
221
 
228
 
214
217
213
213
219
228
232
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
209
207
185
174
172
181
186
189
195
196
196
 
1-5
242
236
226
219
210
211
210
200
209
213
223
 
5-10
122
114
109
109
100
101
103
103
106
109
114
 
10-20
130
127
110
109
105
110
110
110
102
101
117
 
20-30
78
72
72
81
70
61
66
71
73
70
69
 
30 lat i więcej
24
29
29
33
33
38
40
39
37
32
31
 
bez stażu
246
250
223
212
213
231
234
238
239
246
259
 
OgóÅ‚em
1051
1035
954
937
903
933
949
950
961
967
1009
 

 

Nazwa dokumentu: 2012 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-02-09 08:16:51
Data udostępnienia informacji: 2012-02-09 08:16:51
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-07 13:04:41

Wersja do wydruku...

corner   corner