logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2207
1051
348
109
1017
108
38
9
346
1131
193
602
684
523
1202
202
80
138
12,5
Luty
2213
1035
328
111
1022
112
37
11
372
1122
195
610
694
536
1202
196
74
138
12,6
Marzec
2111
954
302
106
987
92
27
10
324
1061
194
588
652
488
1159
183
67
128
12,0
Kwiecień
2036
937
322
98
945
53
26
10
306
986
181
571
635
464
1122
176
60
144
 
Maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2012 ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
301
192
214
184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
53
40
53
 
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
248
152
161
141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobiety
141
77
96
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
79
29
32
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
254
146
160
155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot. zakÅ‚adu pracy
17
11
 
 
8
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
47
46
54
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
104
78
78
71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
12
9
17
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
28
14
22
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
10
6
8
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
1
2
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
70
47
58
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
123
73
73
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
15
13
14
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
71
52
41
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
86
66
63
63
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
78
60
71
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
152
100
92
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
24
10
11
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
6
6
1
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
11
17
37
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
133
186
316
259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
64
93
177
116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
57
73
113
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
22
17
100
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
37
44
63
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
48
82
134
135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
50
58
102
83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
47
56
58
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
25
27
34
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
20
23
24
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
9
8
16
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
7
3
7
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
10
11
15
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
3
2
44
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
3
1
22
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
2
0
21
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
1
1
4
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
0
0
18
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
1
0
18
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
1
1
43
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
2
0
0
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
1
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
43
49
92
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
3
3
5
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
7
9
10
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
22
23
45
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
4
3
13
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
6
9
7
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
2
4
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
10
9
20
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
11
11
33
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
0
0
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
7
3
25
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
9
15
17
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
10
10
21
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
20
18
47
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
4
4
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
1
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
2
4
28
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
5
0
86
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
34
26
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
3
6
18
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
40
50
48
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
10
7
11
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
0
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
2
0
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
1
1
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
2
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innych
20
26
14
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
73
111
202
142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
1
39
163
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
1
39
124
82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
62
68
35
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2207
2213
2111
2036
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1051
1035
954
937
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
348
328
302
322
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
1818
1812
1736
1680
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
109
111
106
98
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
389
401
375
356
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
1017
1022
987
945
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
176
173
171
159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
108
112
92
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
38
37
27
26
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
9
11
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
346
372
324
306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1131
1122
1061
986
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
193
195
194
181
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
602
610
588
571
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
684
694
652
635
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
523
536
488
464
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1202
1202
1159
1122
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
202
196
183
176
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
80
74
67
60
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
138
138
128
144
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
42
36
39
38
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
17
14
15
15
 
 
 
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawni nie pozostajÄ…cy w zatrudnieniu
19
16
16
14
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
9
11
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
3
1
0
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
0
58
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
61
55
118
97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
0
0
94
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowanie zawodowe dorosłych
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
35
26
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
5
8
30
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2012 roku

Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2012 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Czas
pozost.
bez pracy
w mies
do 1
267
198
165
171
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
457
453
388
320
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
425
487
463
455
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
346
352
400
428
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
426
424
407
377
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
286
299
288
285
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiek
18-24
346
372
324
306
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
684
663
654
651
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
387
383
379
341
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
489
481
454
452
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
239
247
233
219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60-64
62
67
67
67
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
wyższe
250
247
226
222
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
469
468
451
436
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
286
296
275
256
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
535
537
513
495
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
667
665
646
627
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
359
364
336
321
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
499
497
490
470
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
291
284
276
257
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
332
329
301
294
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
220
218
218
224
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
117
120
115
114
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
389
401
375
356
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
2207
2213
2111
2036
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2012 roku

Wyszczególnienie
KOBIETY 2012 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
121
80
74
92
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
203
200
155
131
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
222
235
204
189
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
167
178
205
226
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
216
219
200
181
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
122
123
116
118
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiek
18-24
209
213
175
161
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
367
358
350
358
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
182
178
165
146
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
225
214
196
204
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
68
72
68
68
 
 
 
 
 
 
 
 
60-64
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
165
162
151
148
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
255
252
241
235
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
190
193
164
154
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
198
189
177
172
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
243
239
221
228
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
209
207
185
174
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
242
236
226
219
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
122
114
109
109
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
130
127
110
109
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
78
72
72
81
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
24
29
29
33
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
246
250
223
212
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
1051
1035
954
937
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa dokumentu: 2012 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-02-09 08:16:51
Data udostępnienia informacji: 2012-02-09 08:16:51
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 11:41:03

Wersja do wydruku...

corner   corner