logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2312
1059
284
90
1052
129
10
422
40
1156
183
606
640
581
1224
206
71
155
13,1
Luty
2313
1080
284
90
1059
141
8
423
47
1147
183
605
634
596
1225
203
67
153
13,1
Marzec
2190
997
287
88
1001
108
7
361
30
1099
184
585
692
537
1192
193
72
143
12,4
Kwiecień
2016
915
283
82
923
103
5
324
32
1017
179
547
646
496
1061
170
60
131
11,6
Maj
1973
924
302
103
899
83
5
317
41
1003
179
556
648
477
1069
167
58
145
11,4
Czerwiec
1894
882
297
103
856
62
5
265
29
993
175
551
598
420
1043
162
58
151
10,9
Lipiec
1901
902
276
96
858
57
6
273
26
1005
179
530
576
434
1033
168
56
145
11,0
Sierpień
1896
923
273
91
866
76
6
294
37
990
181
519
589
454
1020
167
55
155
11,0
Wrzesień
1875
913
295
96
860
73
6
276
34
973
173
522
578
432
1012
166
56
147
10,9 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2011 ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
341
206
212
161
 
213
 
196
 
213
 
235
 
256
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
61
39
51
 
34
 
51
 
40
 
51
 
39
 
77
 
 
 
 
po raz kolejny
280
167
161
127
162
156
162
196
179
 
 
 
 
Kobiety
147
100
85
67
103
86
122
124
132
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
76
38
33
44
62
49
38
42
64
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
271
164
148
119
166
148
147
175
185
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy
14
6
 
 
10
9
28
12
7
8
12
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
70
42
64
42
47
48
66
60
71
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
124
79
71
56
76
72
78
97
102
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
21
18
8
7
14
10
9
10
18
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
35
28
32
27
32
29
38
31
39
 
 
 
 
cudzoziemcy
2
0
0
1
0
0
1
0
0
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
84
45
69
39
54
55
69
59
84
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
17
12
15
16
13
11
22
16
16
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
150
83
93
74
102
87
91
88
83
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
17
10
10
8
9
10
16
12
6
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
82
46
39
43
65
41
39
41
48
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
82
50
69
50
70
54
68
72
78
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
97
55
87
50
54
58
83
79
86
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
173
110
102
73
120
85
88
104
108
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
25
14
14
11
11
17
18
19
19
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
9
5
9
4
6
4
6
8
5
 
 
 
 
Niepełnosprawni
26
16
11
18
29
15
17
22
25
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
137
205
335
335
256
275
206
240
277
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
59
79
168
149
94
128
102
103
142
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
55
72
129
134
100
115
76
89
108
 
 
 
 
do 25 roku życia
30
41
125
69
55
101
58
33
97
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
36
47
59
81
56
46
60
52
45
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
61
92
141
156
116
97
79
103
100
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
51
57
123
111
117
89
69
83
104
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
48
55
83
85
89
76
65
72
99
 
 
 
 
z tego
kobiety
21
21
46
42
38
35
29
30
53
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
17
19
29
23
34
32
28
25
31
 
 
 
 
do 25 roku życia
12
20
32
13
27
19
16
15
23
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
6
5
12
12
8
13
12
8
10
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
17
14
25
22
28
29
28
21
29
 
 
 
 
subsydiowanej
3
2
40
26
28
13
4
11
5
 
 
 
 
z tego
kobiety
2
1
17
16
12
5
2
5
3
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
0
0
17
13
13
4
1
1
3
 
 
 
 
do 25 roku życia
1
1
8
0
2
3
1
1
0
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
0
1
14
11
13
4
0
5
1
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
1
0
21
17
16
9
2
5
2
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
3
0
37
24
21
11
0
10
5
 
 
 
 
robót publicznych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
0
0
2
1
7
2
1
0
0
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
2
1
1
0
0
0
1
0
 
 
 
 
inne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
37
47
96
97
89
69
54
72
83
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
1
2
6
8
3
4
3
2
1
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
14
10
27
14
28
20
15
11
21
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
17
19
46
36
47
36
29
26
34
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
2
3
10
11
12
6
2
5
6
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
8
8
17
10
5
11
5
5
13
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
1
1
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
13
21
40
13
29
22
17
16
23
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
7
3
9
5
3
7
4
3
7
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
18
14
4
39
44
38
30
26
31
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
2
1
8
1
4
7
3
2
7
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
6
6
26
23
21
17
12
13
11
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
6
10
36
29
31
20
16
12
16
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
18
12
35
20
35
27
19
14
27
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
15
19
48
61
40
36
24
38
35
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
0
2
9
13
5
8
2
5
8
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
1
2
1
1
1
0
0
1
 
 
 
 
niepełnosprawni
2
2
14
11
4
3
3
5
2
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
5
6
0
11
10
0
16
0
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
11
1
60
31
16
3
21
5
31
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
31
30
43
6
8
3
5
3
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
27
39
39
44
17
8
12
9
21
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
12
42
50
73
59
124
57
88
75
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
9
5
8
9
15
13
15
15
15
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
2
0
1
0
0
0
0
2
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
0
0
1
1
0
1
0
1
3
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
1
2
3
1
3
2
0
2
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
0
3
1
1
3
7
15
9
5
 
 
 
 
innych
27
19
15
18
11
9
12
9
16
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
46
93
147
170
60
68
86
84
81
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
11
54
108
130
15
28
25
45
8
 
 
 
 
z sektora publicznego
11
51
93
106
15
23
23
53
7
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
36
46
37
54
39
36
29
34
49
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2312
2313
2190
2016
1973
1894
1901
1896
1875
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1059
1080
997
915
924
882
902
923
913
 
 
 
z prawem do zasiłku
284
284
287
283
302
297
276
273
295
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
1867
1861
1787
1640
1604
1565
1566
1546
1546
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
90
90
88
82
103
103
96
91
96
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
445
452
403
376
369
329
335
350
329
 
 
 
zamieszkali na wsi
1052
1059
1001
923
899
856
858
866
860
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
215
223
212
182
177
169
165
162
163
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
129
141
108
103
83
62
57
76
73
 
 
 
 
cudzoziemcy
10
8
7
5
5
5
6
6
6
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
422
423
361
324
317
265
273
294
276
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
40
47
30
32
41
29
26
37
34
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1156
1147
1099
1017
1003
993
1005
990
973
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
183
183
184
179
179
175
179
181
173
 
 
 
powyżej 50 roku życia
606
605
585
547
556
551
530
519
522
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
640
634
692
646
648
598
576
589
578
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
581
596
537
496
477
420
434
454
432
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1224
1225
1192
1061
1069
1043
1033
1020
1012
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
206
203
193
170
167
162
168
167
166
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
71
67
72
60
58
58
56
55
56
 
 
 
niepełnosprawni
155
153
143
131
145
151
145
155
147
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
48
50
52
44
44
42
42
44
41
 
 
 
w tym
kobiety
19
19
20
18
18
17
17
18
16
 
 
 
niepeÅ‚nosprawni nie pozostajÄ…cy w zatrudnieniu
19
21
23
19
19
18
18
19
18
 
 
 
Cudzoziemcy
10
8
7
5
5
5
6
6
6
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
1
1
1
3
2
1
1
2
5
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
0
68
51
17
8
0
34
2
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
82
62
115
88
84
85
96
95
74
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
9
13
50
44
1
10
15
30
4
 
 
 
 
przygotowanie zawodowe dorosłych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
31
30
46
6
8
3
5
3
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
0
8
9
13
2
7
2
28
3
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2011 roku

Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
422
423
361
324
317
265
273
294
276
 
 
 
25-34
673
676
654
642
607
572
582
571
577
 
 
 
35-44
371
372
356
309
301
316
322
321
313
 
 
 
45-54
541
536
519
445
447
446
443
433
438
 
 
 
55-59
252
247
236
239
244
243
229
222
215
 
 
 
60-64 lata
53
59
64
57
57
52
52
55
56
 
 
 
Wykształ-
cenie
wyższe
247
251
233
228
217
210
233
236
224
 
 
 
policelane i śr. zawod.
539
535
494
473
434
407
411
411
405
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
302
302
271
254
253
234
224
229
234
 
 
 
Zasadnicze
562
566
543
477
477
478
476
469
468
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
662
659
649
584
592
565
557
551
544
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
401
414
384
346
327
292
296
298
290
 
 
 
1-5
486
477
461
436
421
415
425
425
425
 
 
 
5-10
279
276
268
243
241
239
245
247
258
 
 
 
10-20
337
344
336
290
277
287
279
275
267
 
 
 
20-30
247
237
227
213
211
217
214
207
200
 
 
 
30 lat i więcej
117
113
111
112
127
115
107
94
106
 
 
 
bez stażu
445
452
403
376
369
329
335
350
329
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
279
215
181
141
197
188
173
200
238
 
 
 
1-3
665
647
434
317
274
276
326
322
307
 
 
 
3-6
458
508
604
587
511
374
296
300
300
 
 
 
6-12
361
379
418
436
467
528
552
524
470
 
 
 
12-24
319
322
297
282
271
272
299
294
302
 
 
 
pow. 24
230
242
256
253
253
256
255
256
258
 
 
 
OgóÅ‚em
 
2312
2313
2190
2016
 
1973
 
1894
 
1901
 
1896
 
1875
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2011 roku

Wyszczególnienie
KOBIETY 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
219
227
194
181
181
149
157
174
174
 
 
 
25-34
350
354
333
326
324
306
320
329
331
 
 
 
35-44
186
190
174
144
147
152
157
154
156
 
 
 
45-54
232
234
224
194
201
204
197
204
199
 
 
 
55-59
72
75
72
70
71
71
71
62
53
 
 
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
154
161
145
144
137
131
150
157
148
 
 
 
policelane i śr. zawod.
       276
275
250
233
223
210
214
219
226
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
192
198
179
167
170
150
145
153
157
 
 
 
Zasadnicze
199
199
193
166
171
176
176
172
168
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
238
247
230
205
223
215
217
222
214
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
222
236
216
196
189
166
172
177
173
 
 
 
1-5
214
213
204
190
198
197
201
215
219
 
 
 
5-10
117
114
106
97
99
97
102
105
112
 
 
 
10-20
133
134
128
111
108
115
114
110
104
 
 
 
20-30
79
77
73
65
70
72
75
72
65
 
 
 
30 lat i więcej
34
35
34
32
35
33
25
19
23
 
 
 
bez stażu
260
271
236
224
225
202
213
225
217
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
114
103
65
58
98
82
92
104
123
 
 
 
1-3
306
290
203
137
111
125
154
170
168
 
 
 
3-6
223
249
289
277
255
185
136
133
140
 
 
 
6-12
180
198
204
209
219
244
257
257
228
 
 
 
12-24
129
130
128
127
132
136
153
152
144
 
 
 
pow. 24
107
110
108
107
109
110
110
107
110
 
 
 
OgóÅ‚em
 
1059
1080
997
915
 
924
 
882
 
902
 
923
 
913
 
 
 

 

Nazwa dokumentu: 2011 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-02-03 14:19:19
Data udostępnienia informacji: 2011-02-03 14:19:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-28 08:48:16

Wersja do wydruku...

corner   corner