logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

BEZROBOTNYCH W 2011 ROKU
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2312
1059
284
90
1052
129
10
422
40
1156
183
606
640
581
1224
206
71
155
 
Luty
2313
1080
284
90
1059
141
8
423
47
1147
183
605
634
596
1225
203
67
153
 
Marzec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2011 ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
341
206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
61
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
280
167
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobiety
147
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
76
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
271
164
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy
14
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
70
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
124
79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
21
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
35
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
84
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
17
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
150
83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
17
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
82
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
82
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
97
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
173
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
25
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
9
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
26
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
137
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
59
79
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
55
72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
30
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
36
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
61
92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
51
57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
48
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
21
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
17
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
12
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
6
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
17
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
3
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
37
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
14
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
17
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
8
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
13
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
7
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
18
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
6
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
6
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
18
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
15
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
11
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. dorosÅ‚ych
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
27
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
12
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
9
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
0
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innych
27
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
46
93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
11
54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
11
51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
36
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2312
2313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1059
1080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
284
284
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
1867
1861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
90
90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
445
452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
1052
1059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
215
223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
129
141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
10
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
422
423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
40
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1156
1147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
183
183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
606
605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
640
634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
581
596
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1224
1225
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
206
203
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
71
67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
155
153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
48
50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
19
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawni nie pozostajÄ…cy w zatrudnieniu
19
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
10
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
82
62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
9
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowanie zawodowe dorosłych
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
0
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2011 roku

Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
422
423
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
673
676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
371
372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
541
536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
252
247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60-64 lata
53
59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
wyższe
247
251
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
539
535
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
302
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
562
566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
662
659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
401
414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
486
477
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
279
276
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
337
344
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
247
237
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
117
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
445
452
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
279
215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
665
647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
458
508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
361
379
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
319
322
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
230
242
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
 
2312
2313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2011 roku

Wyszczególnienie
KOBIETY 2011 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
219
227
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-34
350
354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35-44
186
190
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45-54
232
234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55-59
72
75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
154
161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
276
275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
192
198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
199
199
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
238
247
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
222
236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5
214
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-10
117
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-20
133
134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-30
79
77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
34
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
260
271
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
114
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3
306
290
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-6
223
249
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-12
180
198
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-24
129
130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
107
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
 
1059
1080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa dokumentu: 2011 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-02-03 14:19:19
Data udostępnienia informacji: 2011-02-03 14:19:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-14 08:22:50

Wersja do wydruku...

corner   corner