logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

LICZBA BEZROBOTNYCH W 2010roku
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 18r. życia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2504
1062
398
135
1122
117
5
466
33
1062
209
669
699
589
1370
205
49
140
 
Luty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwiecień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2010ROK

Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobiety
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
Zwolnione z przyczyn dot.  zakÅ‚adu pracy
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
PosiadajÄ…cy gospodarstwo
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
148
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
141
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inne
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotychczas nie pracujÄ…cy
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszkali na wsi
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod.  dorosÅ‚ych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie realizacji indywid. programu zatr. socj. lub popisania kontraktu socjal.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innych
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w m-cu sprawozd.
76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w końcu m-ca sprawozdawczego
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
1062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
2046
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
458
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
1122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
226
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
1062
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
209
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
589
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby które nabyÅ‚y uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podj. zatrudnienia z wÅ‚asnej inicjatywy w miesiÄ…cu sprawozd.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby, które rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS w miesiÄ…cu sprawozdawczym
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni dla których przygotowano IPD
183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miejsca przygotowania zawodowego
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: 2010
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-02-04 13:00:59
Data udostępnienia informacji: 2010-02-04 13:00:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-04 13:02:47

Wersja do wydruku...

corner   corner