logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO
UMOWY W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY 
W 2010 ROKU
Styczeń

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
4
2.
OkrÄ™gowa SpóÅ‚dzielnia Mleczarska
w Hajnówce
Staż
1
3.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
4.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Narwi
Staż
2
5.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
3
6.
Areszt Åšledczy w Hajnówce
Staż
1
7.
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Staż
1
8.
K&R DISTRIBUTORS
Rafał Gałuszewski
w Bielsku Podlaskim
Salon KOMPUTRONIK
 w Hajnówce
Staż
1
9.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
1
10.
Urzad Gminy w Narwi
Staż
5
11.
Miejski Ośrodek Kultury
w Kleszczelach
Staż
1
12.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
2
13.
Szkoła Podstawowa w Czeremsze
Staż
2
14.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
3
15.
Miejska Biblioteka Publiczna
 im. T. Rakowieckiego w Hajnówce
Staż
1
16.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
3
17.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce
Staż
2
18.
Urząd Gminy w Białowieży
Staż
2
19.
Komenda Powiatowa PaÅ„stwowej Straży Pożarnej w Hajnówce
Staż
1
20.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce
Staż
1
21.
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej „Rokitnik”
w Białowieży
Prace interwencyjne
1
22.
OÅ›rodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Prace interwencyjne
2

 
Luty 2010r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
ZarzÄ…d Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Staż
2
2.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
1
3.
„FARMPASZ” Sp. z o.o w Narwi
Staż
1
4.
„AGRONAR” Sp. z o.o
w Makówce
Staż
1
5.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
1
6.
Podlaska Izba Rolnicza
w Porosłach
Biuro Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej w Hajnówce
Staż
1
7.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Narwi
Staż
1
8.
Gminna SpóÅ‚dzielnia „Samopomoc ChÅ‚opska” w Hajnówce
Staż
2
9.
„RUNO” Sp. z o.o w Hajnówce
Staż
3
10.
„SPOŁEM” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców
w Hajnówce
Staż
4
11.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
3
12.
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Hajnówce
Staż
1
13.
P.P.H.U „ALWA”
Aleksander Waśko w Michałowie
Prace interwencyjne
1
14.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
15.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
1
16.
Urząd Gminy Białowieża
Prace interwencyjne
3
17.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
18.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
10
19.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
6
20.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
 
5
21.
Urząd Gminy Czyże
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
 
1
22.
UrzÄ…d Gminy Narew
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
4
23.
Urząd Gminy Białowieża
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
2
24.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
4
25.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
6
26.
ZarzÄ…d Dróg Powiatowych
w Hajnówce
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
7
 
 
 
Marzec 2010r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
ARHELAN BurzyÅ„scy Sp. j.
w Bielsku Podlaskim
Sklepy firmowe na terenie powiatu hajnowskiego
Staż
6
2.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
1
3.
AVANS PÓŁNOC Sp. z o.o  w Olsztynie
Sklep firmowy w Hajnówce
Staż
1
4.
Ferma Drobiu
Walenty Sadowski w Chrabostówce
Staż
1
5.
Szkoła Podstawowa w Czeremsze
Staż
1
6.
Przedszkole w Czeremsze
Staż
1
7.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Hajnówce
Staż
2
8.
Urząd Gminy Czyże
Staż
3
9.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
1
10.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Hajnówce
Staż
4
11.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Hajnówce
Staż
1
12.
Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku
Prokuratura Rejonowa w Hajnówce
Staż
2
13.
Firma Handlowa „CHEAP-BUT”
R. Chojnowski w Łomży
Sklep CTO w Hajnówce
Staż
1
14.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
2
15.
Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A. Regionalny OddziaÅ‚ Korporacyjny w BiaÅ‚ymstoku
Centrum Korporacyjne w Hajnówce  
Staż
1
16.
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Staż
1
17.
Apteka „ALOES” w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
18.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
11
19.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
9
20.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Hajnówce
Prace interwencyjne
3
21.
Gminny OÅ›rodek Kultury Czeremsze
Prace interwencyjne
 
1
 
 
22.
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej „ROKITNIK”
w Białowieży
Prace interwencyjne
1
23.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Prace interwencyjne
9
24.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Roboty publiczne
„DROGOWIEC
W POWIECIE HAJNOWSKIM”
4
 
 
 
Kwiecień 2010r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
2
2.
Bank SpóÅ‚dzielczy w Narwi
Staż
1
3.
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
1
4.
Stowarzyszenie „MiÅ‚oÅ›nicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce
Staż
1
5.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Staż
2
6.
Urząd Marszałkowski w Białymstoku
Staż
1
7.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
2
8.
Park Wodny w Hajnówce
Staż
1
9.
Agent Ubezpieczeniowy
A. Wiertel w Hajnówce
Staż
1
10.
„RUNO” Sp. z o.o w Hajnówce
Staż
1
11.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Hajnówce
Staż
1
12.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
4
13.
Szkoła Podstawowa w Czeremsze
Staż
1
14.
„SPOŁEM” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców w Hajnówce
Staż
1
15.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
13
16.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
17.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
18.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Czeremsze
Prace interwencyjne
1
19.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
5
 
               
      Maj 2010r.
        
Maj
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce
Staż
4
2.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
3
3.
PrzedsiÄ™biorstwo „Dom Książki”
Sp. z.o.o w Białymstoku
KsiÄ™garnia Nr 9 „Dom Książki”
w Hajnówce
Staż
1
4.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
2
5.
UrzÄ…d Skarbowy w Hajnówce
Staż
4
6.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
2
   7.
Areszt Åšledczy w Hajnówce
Staż
2
8.
Miejski Ośrodek Kultury
w Kleszczelach
Staż
2
9.
Auto Serwis „SKORPION” w Hajnówce
Staż
1
10.
ZakÅ‚ad Badania Ssaków PAN 
w Białowieży
Staż
1
11.
PPH „NITERWA” Sp. j. w Kleszczelach
Staż
3
12.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
3
13.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
1
14.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Prace interwencyjne
2
15.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
16.
UrzÄ…d Gminy Narew
Roboty publiczne
„CZYSTY POWIAT”
5
17.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Roboty publiczne
„CZYSTY POWIAT”
5
18.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Roboty publiczne
„CZYSTY POWIAT”
5
19.
Urząd Gminy Czyże
Roboty publiczne
„CZYSTY POWIAT”
3
20.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Roboty publiczne
„CZYSTY POWIAT”
6
21.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Roboty publiczne
„CZYSTY POWIAT”
5
22.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Roboty publiczne
„CZYSTY POWIAT”
7
23.
ZarzÄ…d Dróg Powiatowych w Hajnówce
Roboty publiczne
„CZYSTY POWIAT”
7
24.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Roboty publiczne
„CZYSTY POWIAT”
5
 
    

 

Czerwiec  2010r.

Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu
rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce
Staż
4
2.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
5
3.
Cech RzemiosÅ‚ Różnych
i PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci w Hajnówce
Staż
1
4.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie
Åšwietlica Åšrodowiskowa „PROMYK DNIA” przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Åšw. w Hajnówce
Staż
1
5.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Łomży
ARiMR Hajnowskie Biuro Powiatowe
Staż
1
6.
Biuro Senatorskie Jana Dobrzyńskiego Prawo i Sprawiedliwość w Białymstoku
 Biuro Senatora Jana DobrzyÅ„skiego PiS Filia w Hajnówce
Staż
1
   7.
OÅ›rodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Staż
2
8.
Areszt Åšledczy w Hajnówce
Staż
3
9.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
1
10.
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
w Hajnówce
Staż
1
11.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
3
12.
„PLACKARNIA” J. PawÅ‚owski
w Hajnówce
Staż
1
13.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Hajnówce
Staż
3
14.
Centrum Ceramiki Budowlanej
A. Iwaniuk w Hajnówce
Staż
1
15.
„MARINA” D. Zubka w Hajnówce
Staż
1
16.
Biuro Usług Przewodnickich
w Białowieży
Staż
1
17.
Telewizja Kablowa Hajnówka Sp.j.
w Hajnówce
Staż
1
18.
„SPOŁEM” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców w Hajnówce
Staż
6
19.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
2
20.
PrzedsiÄ™biorstwo „DOM KSIÄ„Å»KI”
Sp. z o.o. w Białymstoku
KsiÄ™garnia Nr 9 „DOM KSIÄ„Å»KI”
w Hajnówce
 
Staż
1
21.
SpóÅ‚dzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce
Staż
3
22.
Media Regionalne Sp. z o.o.
Oddział w Białymstoku
Redakcja „Kuriera Porannego”
w Hajnówce
Staż
1
 
 
23.
Stowarzyszenie SamorzÄ…dów Puszcza BiaÅ‚owieska w Hajnówce
 
Staż
 
1
24.
Arhelan Burzyńscy Sp. j.
w Bielsku Podlaskim
Arhelan Sklep Nr 28 w Hajnówce
Staż
1
25.
P.P.H.U „KENAR 2” Jerzy Fedoruk
w Hajnówce
Staż
3
26.
P.P.H.U „OLGA” S. BoÅ‚tromiuk
w Hajnówce
Staż
6
27.
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
1
28.
NadleÅ›nictwo Hajnówka w Hajnówce
Staż
1
29.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
30.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Staż
1
31.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
2
32.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
33.
Urząd Gminy Białowieża
Roboty publiczne
2
34.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Roboty publiczne
1

 

     

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa dokumentu: 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-02-01 07:50:06
Data udostępnienia informacji: 2010-02-01 07:50:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-01 10:28:49

Wersja do wydruku...

corner   corner