logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Liczba bezrobotnych wg gmin
   minus 2007
   minus 2008
   minus 2009
   minus 2010
   minus 2011 rok
   minus 2012 rok
   minus 2013 rok
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


STATYSTYKI RYNKU PRACY > Liczba bezrobotnych wg gmin > 2009

 

w przekroju miast i gmin:

 

Wyszczególnienie
 2009 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ogółem
m. Hajnówka
1075
1129
1168
1136
1131
1069
1106
1097
1107
1133
1190
1219
m. Kleszczele
54
56
62
58
53
52
58
56
58
57
62
65
g. Białowieża
119
130
141
135
139
133
132
134
130
144
152
148
g. Czeremcha
176
185
190
189
189
185
206
212
205
210
219
222
g. Czyże
42
42
38
38
39
35
33
34
36
44
46
52
g. Dubicze Cerkiewne
61
61
63
58
58
54
53
54
55
57
62
72
g. Hajnówka
116
119
131
138
149
133
129
135
138
141
153
150
g. Kleszczele
51
55
54
59
53
45
49
49
53
56
56
62
g. Narew
149
151
158
164
173
170
170
176
169
180
181
190
g. Narewka
164
170
151
161
159
159
160
163
173
186
196
212
Razem w powiecie
2007
2098
2156
2136
2143
2035
2096
2110
2124
2208
2317
2392
z tego
 
Kobiety
m. Hajnówka
550
529
536
528
507
476
504
493
500
511
522
532
m. Kleszczele
29
27
26
29
24
24
25
23
23
22
26
25
g. Białowieża
45
47
49
41
41
45
41
42
43
47
48
48
g. Czeremcha
105
107
107
104
100
99
101
102
97
98
103
106
g. Czyże
17
18
13
13
14
13
14
15
14
18
19
18
g. Dubicze Cerkiewne
19
19
20
19
20
20
20
18
19
20
22
25
g. Hajnówka
59
57
59
63
70
62
65
69
66
68
73
72
g. Kleszczele
22
22
22
26
21
18
17
16
18
18
17
19
g. Narew
61
56
63
66
66
63
65
67
63
68
71
75
g. Narewka
92
87
64
69
72
75
74
71
83
88
88
98
Razem w powiecie
999
969
959
958
935
895
926
916
926
958
989
1018
Z prawem
do zasiłku
m. Hajnówka
263
275
322
319
312
291
259
241
223
209
220
218
m. Kleszczele
5
5
11
12
10
14
14
15
15
13
16
16
g. Białowieża
20
27
28
25
24
22
23
18
16
22
18
20
g. Czeremcha
21
22
32
39
44
38
55
51
46
33
38
36
g. Czyże
7
10
11
10
10
9
4
2
3
5
6
8
g. Dubicze Cerkiewne
5
6
7
10
12
14
9
9
9
7
7
6
g. Hajnówka
24
23
29
33
35
32
28
27
25
20
21
22
g. Kleszczele
12
13
14
13
9
7
10
9
8
8
9
11
g. Narew
28
32
30
28
29
28
24
27
22
23
26
25
g. Narewka
36
40
37
37
34
33
26
25
26
30
29
25
Razem w powiecie
421
453
521
256
519
488
452
424
393
370
390
387
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
m. Hajnówka
74
80
107
112
104
103
107
99
94
90
91
87
m. Kleszczele
1
1
2
1
2
2
4
4
5
4
3
3
g. Białowieża
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
g. Czeremcha
4
5
7
6
6
4
15
16
20
21
22
22
g. Czyże
2
3
4
3
4
3
1
0
0
1
2
2
g. Dubicze Cerkiewne
1
1
2
2
3
3
3
2
2
3
4
5
g. Hajnówka
4
5
6
6
8
8
7
6
4
4
5
3
g. Kleszczele
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
g. Narew
13
12
13
14
12
6
6
6
6
5
5
5
g. Narewka
4
5
6
7
7
8
8
8
7
9
10
11
Razem w powiecie
104
113
148
152
147
138
154
145
142
141
146
143
Osoby
w okresie
do 12 mies.
od
ukończenia
nauki
m. Hajnówka
50
46
37
25
31
28
30
31
44
52
60
59
m. Kleszczele
2
2
1
2
1
2
1
1
2
3
3
2
g. Białowieża
6
4
3
0
2
4
5
5
6
5
5
3
g. Czeremcha
11
11
8
5
5
7
6
6
4
3
2
7
g. Czyże
6
4
2
2
3
3
1
1
1
2
2
4
g. Dubicze Cerkiewne
1
0
0
0
2
0
1
1
1
4
4
6
g. Hajnówka
7
7
8
6
6
2
2
4
4
10
12
11
g. Kleszczele
0
1
0
0
0
2
1
1
3
3
2
4
g. Narew
3
3
2
1
3
4
4
4
7
10
8
11
g. Narewka
14
9
9
1
3
4
1
6
8
10
9
10
Razem w powiecie
100
87
70
42
56
56
52
60
80
102
107
117
Do
25 roku
życia
m. Hajnówka
197
210
190
199
199
174
176
183
189
211
224
230
m. Kleszczele
7
7
6
8
7
7
7
7
7
7
10
13
g. Białowieża
26
25
27
24
27
22
21
23
20
21
23
21
g. Czeremcha
26
29
30
33
34
33
35
37
29
30
30
34
g. Czyże
12
12
7
7
8
8
7
7
7
10
10
13
g. Dubicze Cerkiewne
12
12
10
7
9
7
6
6
6
9
11
15
g. Hajnówka
25
28
26
30
32
22
22
27
26
35
40
37
g. Kleszczele
5
6
8
10
9
8
9
8
12
9
9
11
g. Narew
16
19
20
22
22
27
26
27
26
35
32
37
g. Narewka
31
27
21
24
26
28
24
23
26
34
35
37
Razem w powiecie
357
375
345
364
373
336
333
348
348
401
424
448
Które
ukończyły
szkołę wyższą,
do 27 roku
życia
m. Hajnówka
18
15
10
10
9
5
8
8
11
12
17
20
m. Kleszczele
1
1
1
2
1
1
0
0
1
2
2
2
g. Białowieża
1
0
0
0
0
2
3
3
4
3
3
1
g. Czeremcha
6
6
4
4
4
4
2
2
3
2
0
3
g. Czyże
2
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
g. Dubicze Cerkiewne
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
g. Hajnówka
3
1
2
2
1
0
0
0
0
0
1
0
g. Kleszczele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
g. Narew
0
0
0
0
1
0
3
3
3
3
3
2
g. Narewka
3
0
1
1
2
0
0
1
1
2
2
3
Razem w powiecie
34
24
19
20
19
13
17
18
24
26
29
35
Długotrwale
bezrobotne
m. Hajnówka
413
398
409
385
386
375
396
410
430
432
454
465
m. Kleszczele
22
21
21
20
20
19
23
20
19
21
25
27
g. Białowieża
59
58
60
57
57
55
58
59
57
62
73
71
g. Czeremcha
92
94
89
85
83
83
81
86
90
99
99
98
g. Czyże
22
21
18
18
17
18
17
17
17
20
21
20
g. Dubicze Cerkiewne
35
34
39
33
32
30
29
31
33
32
34
38
g. Hajnówka
47
47
44
46
45
44
40
41
42
46
53
54
g. Kleszczele
18
19
18
22
20
20
21
21
23
22
23
25
g. Narew
75
72
75
75
78
73
73
72
73
73
74
81
g. Narewka
74
72
52
53
53
52
59
54
61
68
72
90
Razem w powiecie
857
836
825
794
791
769
797
811
845
875
928
969
 
Powyżej
50 r.oku
życia
m. Hajnówka
278
281
304
275
276
270
301
305
304
306
318
326
m. Kleszczele
16
17
21
20
19
16
16
15
15
12
13
17
g. Białowieża
36
36
39
36
35
33
34
37
37
41
43
46
g. Czeremcha
32
32
34
33
35
36
45
43
47
54
58
56
g. Czyże
13
13
14
13
13
12
11
10
11
13
15
14
g. Dubicze Cerkiewne
9
10
11
10
11
11
11
10
10
10
11
13
g. Hajnówka
18
20
22
22
27
27
27
29
30
28
30
32
g. Kleszczele
17
15
15
13
11
10
11
11
10
12
12
14
g. Narew
55
56
56
57
63
58
56
61
60
58
61
62
g. Narewka
45
50
44
47
46
45
46
45
49
49
58
62
Razem w powiecie
519
530
560
526
536
518
558
566
573
583
619
642
Bez
kwalifikacji
zawodowych
 
m. Hajnówka
309
313
322
304
308
278
292
305
305
321
314
325
m. Kleszczele
12
12
12
14
14
15
13
13
14
17
15
18
g. Białowieża
46
46
51
49
48
41
38
39
37
43
45
46
g. Czeremcha
52
55
57
53
50
43
50
53
51
53
59
60
g. Czyże
14
14
15
16
16
13
12
12
10
12
13
15
g. Dubicze Cerkiewne
16
16
15
13
15
12
11
11
11
11
12
13
g. Hajnówka
32
34
33
36
42
39
36
41
40
41
42
38
g. Kleszczele
19
19
21
20
20
18
18
18
19
21
20
18
g. Narew
61
60
57
60
65
68
65
67
63
65
66
72
g. Narewka
55
58
49
54
53
52
56
52
51
57
62
65
Razem w powiecie
616
627
632
619
631
579
591
611
601
641
648
670
Bez doświadczenia zawodowego
m. Hajnówka
228
228
215
219
218
182
206
215
219
254
264
269
m. Kleszczele
11
11
8
8
8
8
10
10
11
13
13
16
g. Białowieża
28
27
31
31
33
30
31
31
30
32
35
29
g. Czeremcha
49
51
48
51
51
51
60
65
56
57
56
58
g. Czyże
18
17
11
12
13
10
10
11
13
15
16
18
g. Dubicze Cerkiewne
18
17
17
14
14
10
12
12
12
16
15
19
g. Hajnówka
31
32
27
29
37
29
31
33
33
41
46
42
g. Kleszczele
14
15
17
20
17
17
16
16
19
17
15
19
g. Narew
26
27
26
29
32
37
35
35
33
40
40
46
g. Narewka
50
45
32
30
33
38
36
36
39
50
50
57
Razem w powiecie
473
470
432
443
456
412
447
464
465
535
550
573
Bez wykształcenia średniego
m. Hajnówka
571
600
633
600
594
560
574
581
580
589
596
633
m. Kleszczele
29
30
34
31
29
25
28
26
25
29
33
32
g. Białowieża
80
82
90
85
84
77
77
82
81
89
95
95
g. Czeremcha
88
93
96
97
96
93
105
111
112
115
120
119
g. Czyże
25
24
26
26
25
22
21
20
24
29
29
29
g. Dubicze Cerkiewne
38
38
40
36
33
31
30
31
33
34
40
43
g. Hajnówka
70
69
80
82
87
82
79
81
82
76
84
82
g. Kleszczele
36
39
40
40
35
30
33
33
35
36
37
38
g. Narew
111
109
115
114
124
121
117
120
116
117
117
117
g. Narewka
107
113
97
103
98
94
96
98
104
107
112
125
Razem w powiecie
1155
1197
1251
1214
1205
1135
1160
1183
1192
1221
1263
1313
Samotnie
wychowujące
co najmniej
jedno dziecko
do 7 roku
życia
m. Hajnówka
103
98
109
105
99
98
101
102
108
110
112
111
m. Kleszczele
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
g. Białowieża
8
9
8
9
8
8
8
8
8
8
9
8
g. Czeremcha
17
18
17
17
16
18
22
20
18
18
19
19
g. Czyże
3
3
3
2
3
3
2
3
4
4
4
5
g. Dubicze Cerkiewne
3
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
g. Hajnówka
12
8
8
9
9
6
8
9
11
10
12
10
g. Kleszczele
6
8
8
9
5
5
4
5
6
5
4
4
g. Narew
10
9
12
12
12
11
12
11
11
12
12
10
g. Narewka
17
16
11
11
10
12
13
14
14
14
14
18
Razem w powiecie
181
173
180
178
166
166
175
177
185
187
193
192
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
m. Hajnówka
21
26
26
26
26
27
25
24
25
22
23
23
m. Kleszczele
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
g. Białowieża
3
3
4
5
5
5
5
3
4
6
6
4
g. Czeremcha
5
5
5
5
4
2
3
4
3
3
3
3
g. Czyże
1
1
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
g. Dubicze Cerkiewne
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
g. Hajnówka
5
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1
g. Kleszczele
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
g. Narew
5
6
5
5
6
7
8
8
7
7
7
7
g. Narewka
3
5
5
6
6
5
5
5
5
3
3
3
Razem w powiecie
45
53
56
58
59
56
53
53
53
49
49
46
Niepełno-sprawni
 
m. Hajnówka
76
73
73
64
68
70
75
81
85
84
87
96
m. Kleszczele
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
4
g. Białowieża
4
6
6
7
7
5
6
7
6
6
6
9
g. Czeremcha
6
6
6
5
5
5
5
4
5
2
4
4
g. Czyże
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
g. Dubicze Cerkiewne
4
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
g. Hajnówka
2
3
4
7
7
6
6
6
7
5
4
6
g. Kleszczele
1
1
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2
g. Narew
8
9
11
10
9
8
7
10
11
10
11
13
g. Narewka
9
10
10
9
8
6
5
5
5
5
6
7
Razem w powiecie
113
114
116
109
109
108
112
122
128
121
127
144

 

 

 

Wyszczególnienie
 2009 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Poszu-kujący
 
pracy
m. Hajnówka
29
30
30
32
28
30
33
30
30
31
30
30
m. Kleszczele
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
g. Białowieża
1
1
2
1
2
3
3
1
2
2
2
2
g. Czeremcha
3
3
2
2
2
2
2
2
2
4
3
2
g. Czyże
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
g. Dubicze Cerkiewne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
g. Hajnówka
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
g. Kleszczele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g. Narew
1
1
1
2
3
4
4
2
2
2
1
1
g. Narewka
5
5
5
5
5
4
4
4
5
6
5
5
Razem w powiecie
46
47
47
49
44
47
50
43
45
49
46
46

 

 
 
Wyszczególnienie
Stan na 30.03.2009 r.
Ogółem
Miasto
Gmina
Haj-nówka
Klesz-czele
Biało-wieża
Cze-rem-cha
Czyże
Dubi-cze Cerk.
Haj-nówka
Klesz-czele
Narew
Na-rewka
Wiek
18-24
345
190
6
27
30
7
10
26
8
20
21
25-34
610
360
12
42
58
9
15
31
13
33
37
35-44
362
184
11
17
35
2
18
37
13
24
21
45-54
607
305
23
35
58
17
14
27
19
54
55
55-59
195
109
6
17
6
3
6
8
4
21
15
60-64 lata
37
20
1
3
3
0
0
2
0
6
2
Wyk-ształ-
cenie
wyższe
184
117
2
10
18
2
3
10
3
11
8
policelane i śr. zawod.
489
281
18
30
46
5
13
31
10
26
29
średnie ogólnokszt.
232
137
7
11
30
5
7
10
2
6
17
zasadnicze
566
281
24
32
44
9
24
42
20
47
43
gimnazjalne i poniżej
685
352
8
58
52
17
16
38
22
68
54
Staż pracy ogółem
do 1 roku
395
218
5
25
32
7
11
29
6
40
22
1-5
504
284
10
35
39
10
14
29
12
30
41
5-10
251
127
11
16
22
3
9
24
6
18
15
10-20
311
161
9
19
27
5
10
17
10
30
23
20-30
259
144
12
20
25
3
2
9
8
17
19
30 lat i więcej
114
86
6
2
4
0
2
1
3
6
4
bez stażu
322
148
6
24
41
10
15
22
12
17
27
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
300
170
7
19
22
3
5
25
8
17
24
1-3
546
322
11
30
33
8
10
32
19
35
46
3-6
526
295
11
41
41
8
18
31