logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


LICZBA BEZROBOTNYCH W 2009roku
 
 
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
Kobiety
Z pra-wem do zasiłku
Zwol-nione z przy-czyn zakładu pracy
Zamiesz-kali na wsi
Osoby w okr. do 12 mies. od ukoń. nauki
Cudzo-ziemcy
Do 25 r. życia
Które ukoÅ„-czyÅ‚y szkoÅ‚Ä™ wyższÄ… do 27 r. życia
DÅ‚ugo-trwale bezr.
Kobiety które nie podjęły zatr. po urodzeniu dziecka
Powy-żej 50 r. zycia
Bez kwalifi-kacji zawodo-wych
Bez doświadczenia zawodo-wego
Bez wykształcenia średnie-go
Samotnie wychow. co najmniej 1 dziecko do 7 r. zycia
Które po dobyciu kary pozbaw. woln. nie podjęły zatrud-nienia
Niepełnosprawni
Stopa bezrobocia
Styczeń
2007
999
421
104
878
100
4
357
34
857
168
519
616
473
1155
181
45
113
9,4
Luty
2098
969
453
113
913
87
6
375
24
836
161
530
627
470
1197
173
53
114
 9,7
Marzec
2156
959
521
216
929
70
10
345
19
825
160
560
632
432
1251
180
56
116
 10,0
Kwiecień
 2136
958
526
152
942
42
10
364
20
794
161
526 
619
443
1214
178
58
109
9,9
Maj
 2143
935
519
147
959
56
10
373
19
791
156
536
631
456
1205
166
59
109
 
Czerwiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipiec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sierpień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wrzesień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009ROK
Wyszczególnienie
MiesiÄ…c
OgóÅ‚em
 
I
 
II
 
 
III
 
 
IV
 
V
 
VI
VII
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 
XII
Bezrobotni zarejestrowani
400
259
306
211
253
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
 
 
po raz pierwszy
66
64
77
 
50
54
 
 
 
 
 
 
 
 
po raz kolejny
334
195
229
161
199
 
 
 
 
 
 
 
 
Kobiety
197
87
120
95
96
 
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
139
78
112
70
63
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
341
220
262
170
196
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
 
40
15
41
13
11
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
59
39
44
41
57
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
164
100
126
87
99
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
 
29
13
19
15
21
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
28
25
16
18
30
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
1
2
4
0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
86
68
73
66
66
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
7
8
7
3
8
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
118
42
62
55
78
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
21
6
13
8
8
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
76
44
69
40
59
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
113
59
84
52
72
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
78
61
69
54
70
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
243
120
164
94
121
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
35
12
23
14
10
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
10
8
7
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepełnosprawni
18
11
11
11
14
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
121
168
248
231
246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
 
tego
 
 
z
 
 
przy-
 
 
czyn
kobiety
56
117
130
96
119
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
51
65
110
74
82
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
28
43
101
42
55
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
25
33
39
74
49
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
45
63
73
86
81
 
 
 
 
 
 
 
 
PodjÄ™cia pracy ogóÅ‚em
51
38
77
80
85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niesubsydiowanej
41
33
40
57
58
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
20
22
17
28
23
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
17
15
18
21
22
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
9
4
14
11
16
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
7
0
4
11
8
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
15
7
7
7
14
 
 
 
 
 
 
 
 
subsydiowanej
10
5
37
23
27
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
kobiety
8
2
22
6
8
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
6
1
21
5
18
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 roku życia
3
1
2
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
2
0
12
11
11
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotni
6
2
17
7
11
 
 
 
 
 
 
 
 
z
pra-
cy
sub-
sy-
dio-
wa-
nej
prac interwencyjnych
10
5
29
21
24
 
 
 
 
 
 
 
 
robót publicznych
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia dział. gospodarcz.
0
0
8
1
3
 
 
 
 
 
 
 
 
podjÄ™cia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotn.
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
inne
0
0
0
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
44
35
67
70
77
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
6
0
4
3
7
 
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…cy
7
3
10
10
8
 
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
23
16
39
26
40
 
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
6
3
15
6
14
 
 
 
 
 
 
 
 
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
5
2
6
5
3
 
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
12
5
16
13
16
 
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
3
0
2
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
21
9
24
14
25
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
0
2
4
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
9
0
16
22
19
 
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
10
4
18
15
11
 
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
9
3
18
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
16
22
40
41
50
 
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
3
8
3
4
4
 
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
0
1
1
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
1
0
5
6
4
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia szkolenia
0
0
1
23
10
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcia stażu
14
35
35
17
24
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. przyg. zawod. w miejscu pracy
8
2
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpocz. pracy społecznie użytecznej
0
31
23
38
27
 
 
 
 
 
 
 
 
rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy
4
4
8
30
23
 
 
 
 
 
 
 
 
niepotwierdzenia gotowości do pracy
34
33
86
33
59
 
 
 
 
 
 
 
 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob
6
11
7
6
13
 
 
 
 
 
 
 
 
podjęcia nauki
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
ukończenia 60/65 lat
0
0
1
0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw emeryt. lub rentowych
0
1
2
2
0
 
 
 
 
 
 
 
 
nabycia praw do świadcz.przedemeryt.
2
6
4
2
4
 
 
 
 
 
 
 
 
innych
2
7
4
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty pracy zgłoszone w m-cu sprawozd.
71
101
134
113
126
 
 
 
 
 
 
 
 
z tego
pracy subsydiowanej
34
78
90
81
77
 
 
 
 
 
 
 
 
z sektora publicznego
51
74
98
86
83
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty pracy w końcu m-ca sprawozdawczego
31
26
42
31
45
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobotni wg stanu w końcu m-ca sprawozd.
2007
2098
2156
2136
2143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kobiety
999
969
959
958
935
 
 
 
 
 
 
 
z prawem do zasiłku
421
453
521
526
519
 
 
 
 
 
 
 
poprzednio pracujÄ…cy
1634
1739
1834
1804
1794
 
 
 
 
 
 
 
w tym
zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy
104
113
148
152
147
 
 
 
 
 
 
 
dotychczas nie pracujÄ…ce
373
359
322
332
349
 
 
 
 
 
 
 
zamieszkali na wsi
878
913
929
942
959
 
 
 
 
 
 
 
w tym
posiadajÄ…cy gospodarstwo
196
203
196
193
191
 
 
 
 
 
 
 
 
z
 
ogó-
Å‚em
osoby do 12 mies. od dn. ukończenia nauki
100
87
70
42
56
 
 
 
 
 
 
 
 
cudzoziemcy
4
6
10
10
10
 
 
 
 
 
 
 
do 25 r. Å¼ycia
357
375
345
364
373
 
 
 
 
 
 
 
które ukoÅ„cz. szkoÅ‚Ä™ do 27 r. życia
34
24
19
20
19
 
 
 
 
 
 
 
 
długotrwale bezrobotne
857
836
825
794
791
 
 
 
 
 
 
 
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
168
161
160
161
156
 
 
 
 
 
 
 
powyżej 50 roku życia
519
530
560
526
536
 
 
 
 
 
 
 
bez kwalifikacji zawodowych
616
627
632
619
631
 
 
 
 
 
 
 
bez doświadczenia zawodowego
473
470
432
443
456
 
 
 
 
 
 
 
bez wykształcenia średniego
1155
1197
1251
1214
1205
 
 
 
 
 
 
 
samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 r. życia
181
173
180
178
166
 
 
 
 
 
 
 
które po odbyciu kary pozbawienia wolnoÅ›ci nie podjęły zatrudnienia
45
53
56
58
59
 
 
 
 
 
 
 
niepełnosprawni
113
114
116
109
109
 
 
 
 
 
 
 
Osoby poszukujÄ…ce pracy
46
47
47
49
44
 
 
 
 
 
 
 
w tym
kobiety
23
23
23
23
19
 
 
 
 
 
 
 
niepeÅ‚nosprawne nie pozostajÄ…ce w zatrudnieniu
22
23
22
22
20
 
 
 
 
 
 
 
Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiÅ‚ku
2
2
0
1
0
 
 
 
 
 
 
 
Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego w miesiÄ…cu
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
W miesiÄ…cu sprawozdawczym rozpoczęły udziaÅ‚ w dziaÅ‚aniach realizowanych w ramach projektów wspóÅ‚finansowanych z EFS
0
34
51
23
31
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferty         z ogóÅ‚em
staże
0
4
0
0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
miejsca przygotowania zawodowego
1
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
prace społecznie użyteczne
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
dla niepełnosprawnych
0
0
2
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
dla osób w okresie do 12 miesiÄ™cy od dnia ukoÅ„czenia nauki
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA W 2009 roku
Wyszczególnienie
OGÓŁEM 2009 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
357
376
345
364
373
 
 
 
 
 
 
 
25-34
547
576
610
624
636
 
 
 
 
 
 
 
35-44
325
345
362
342
329
 
 
 
 
 
 
 
45-54
572
584
607
585
587
 
 
 
 
 
 
 
55-59
177
185
195
183
183
 
 
 
 
 
 
 
60-64 lata
29
32
37
38
35
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
wyższe
182
184
184
181
182
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
438
478
489
503
511
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
232
239
232
239
245
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
519
532
566
554
536
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
636
665
685
659
669
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
372
398
395
395
386
 
 
 
 
 
 
 
1-5
435
473
504
504
503
 
 
 
 
 
 
 
5-10
216
233
251
243
242
 
 
 
 
 
 
 
10-20
289
302
311
297
298
 
 
 
 
 
 
 
20-30
232
237
259
255
254
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
90
96
114
110
111
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
373
359
322
332
349
 
 
 
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
348
261
300
183
215
 
 
 
 
 
 
 
1-3
539
623
546
489
403
 
 
 
 
 
 
 
3-6
371
444
526
608
604
 
 
 
 
 
 
 
6-12
281
296
304
374
435
 
 
 
 
 
 
 
12-24
233
248
253
258
266
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
235
226
227
224
220
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
 
2007
2098
2156
2136
 
2143
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTURA BEZROBOCIA KOBIET W 2009 roku
Wyszczególnienie
KOBIETY 2009 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Wiek
18-24
195
195
166
170
172
 
 
 
 
 
 
 
25-34
307
298
308
315
315
 
 
 
 
 
 
 
35-44
164
162
166
159
145
 
 
 
 
 
 
 
45-54
288
268
275
274
264
 
 
 
 
 
 
 
55-59
45
46
44
40
39
 
 
 
 
 
 
 
Wykształ-
cenie
Wyższe
105
97
97
97
99
 
 
 
 
 
 
 
policelane i śr. zawod.
263
270
259
257
255
 
 
 
 
 
 
 
Å›rednie ogólnokszt.
160
162
153
158
151
 
 
 
 
 
 
 
Zasadnicze
201
186
189
192
180
 
 
 
 
 
 
 
gimnazjalne i poniżej
270
254
261
254
250
 
 
 
 
 
 
 
Staż pracy ogóÅ‚em
do 1 roku
223
225
214
213
199
 
 
 
 
 
 
 
1-5
194
191
208
200
202
 
 
 
 
 
 
 
5-10
105
105
108
103
100
 
 
 
 
 
 
 
10-20
124
122
124
124
117
 
 
 
 
 
 
 
20-30
86
82
87
92
86
 
 
 
 
 
 
 
30 lat i więcej
27
27
32
32
33
 
 
 
 
 
 
 
bez stażu
240
217
186
194
198
 
 
 
 
 
 
 
Czas
pozost.
bez pracy
w mies.
do 1
162
87
116
79
80
 
 
 
 
 
 
 
1-3
248
282
223
181
164
 
 
 
 
 
 
 
3-6
175
193
221
264
236
 
 
 
 
 
 
 
6-12
139
137
130
172
199
 
 
 
 
 
 
 
12-24
128
132
129
122
122
 
 
 
 
 
 
 
pow. 24
147
138
140
140
134
 
 
 
 
 
 
 
OgóÅ‚em
 
999
969
959
958
 
935
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 14:16:32

Wersja do wydruku...

corner   corner