logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
KUCHARZ
Wymagania pracodawcy:
Staż pracy:
- wymagane doświadczenie
   zawodowe
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (10.00-18.00)
Wynagrodzenie:
1317 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
Marina
ul. Batorego
17-200 Hajnówka
Tel. (85) 876 77 89 (w godzinach wieczornych)
Email: marina.biuro@o2.pl
                    09.02.2010 r.
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
 KELNER - BARMAN
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- umiejÄ™tność obsÅ‚ugi kasy fiskalnej, 
 komputera
Inne:
- książeczka zdrowia
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa zlecenie (odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne)
System czasu pracy:
Dwie zmiany (12.00-18.00,18.00-24.00)
Wynagrodzenie:
1317 zł brutto
Miejsce pracy:
Hajnówka, ul. Armii Krajowej 14
Dane kontaktowe pracodawcy:
Ice Club Natalia Piech
ul. Armii Krajowej 14
17-200 Hajnówka
Tel. 519 160 330, 796 760 177
      09.02.2010 r.
 
 
 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • KOORDYNATOR  PRACY ODDZIAŁÓW
                                 (biura rachunkowego)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- min. średnie ekonomiczne
- MS Office
- dostęp do Internetu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa menadżerska
Wynagrodzenie
-  do 1500,- zÅ‚ brutto + premia
System pracy   
-  nienormowany czas pracy
Inne
-  forma kontaktów z pracodawcÄ… wyÅ‚Ä…cznie
 za pomocÄ… e- maila:
 praca@webdekret.pl
Miejsce pracy
-  w miejscu zamieszkania
Kontakt z pracodawcÄ…
- Biuro Rachunkowe „Dekret” w Czarnkowie
- E-mail: praca@webdekret.pl

 
04.02.2010r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
MECHANIK WYDZIAŁOWY, ŚLUSARZ, SPAWACZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
Å›rednie, zasadnicze zawodowe – techniczne (mechaniczne), uprawnienia spawacza
Inne
doÅ›wiadczenie na stanowisku Å›lusarz, spawacz – 1 rok
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
System pracy
dwie zmiany (6.00 – 14.00; 14.00 – 22.00)
Wynagrodzenie
ok. 2100 zł. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 ,,Gryfskand’’ SpóÅ‚ka z o. o. ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych 17 – 200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1 tel. 085 682 64 28
 
03.02.2010r.
 
 

 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
  • KIEROWNIK  ODDZIAŁU  TURYSTYKI REGIONALNEJ
  • KIEROWNIK ODDZIAŁU FUNDUSZY EUROPEJSKICH
  • KIEROWNIK ODDZIAŁU MIKROPRZEDSZKOLI
  • KIEROWNIK ODDZIAŁU BUDOWNICTWA
  • KIEROWNIK ODDZIAŁU RYNKU PRACY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- min. średnie
- MS Office
- dostęp do Internetu
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa menadżerska (umowa wspóÅ‚pracy)
Wynagrodzenie
-  do 3500,- zÅ‚ brutto + premia
System pracy   
-  nienormowany czas pracy
Inne
-  formularz zgÅ‚oszeniowy należy pobrać i
   wypeÅ‚nić na stronie internetowej:
- CV i wypełniony formularz należy przesłać
  na adres:
 praca1@euroinvest.biz
Miejsce pracy
-  w miejscu zamieszkania
Kontakt z pracodawcÄ…
- „EUROINVEST” SpóÅ‚ka z o.o. Warszawa
- E-mail: praca1@euroinvest.biz

 

 
03.02.2010r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
SPRZEDAWCA MIÄśSA I WÄśDLIN
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie zasadnicze
   zawodowe
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej
Staż pracy:
- wymagane doświadczenie
 zawodowe
Inne:
- książeczka zdrowia
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (8.00-16.00)
Wynagrodzenie:
1317 zł + premia
Miejsce pracy:
Sklep MiÄ™sny w Hajnówce,
ul. Batorego 27
Dane kontaktowe pracodawcy:
„M” ZakÅ‚ad Masarski Sp. J. Pachwicewicz, Ostaszewski
ul. Wojska Polskiego 16A
17-100 Bielsk Podlaski
Tel. (85) 730 97 99
                    29.01.2010 r.
 

 

 
 
 
 
INFORMACJA O NABORZE
Nazwa zawodu/stanowiska    
MŁODSZY PSYCHOLOG dziaÅ‚u penitencjarnego
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wyższe - mgr psychologii
-
- osoba nie karana
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  
Wynagrodzenie
-  
System pracy   
-   
Inne
- dokumenty aplikacyjne należy skÅ‚adać do 10.02.2010r. (pisemne zgÅ‚oszenie podjÄ™cia sÅ‚użby – podanie oraz życiorys, wypeÅ‚nionÄ… ankietÄ™ personalnÄ…, dwie aktualne fotografie kolorowe, Å›wiadectwa pracy, dokumenty potwierdzajÄ…ce posiadane wyksztaÅ‚cenie i kwalifikacje zawodowe, wypeÅ‚niona ankietÄ™ bezpieczeÅ„stwa osobowego, zaÅ›wiadczenie lekarskie, odpis skrócony aktu urodzenia odpis skrócony aktu małżeÅ„stwa)
Miejsce pracy
-  CZERWONY BÓR powiat Å‚omżyÅ„ski
Kontakt z pracodawcÄ…
- Zakład Karny w Czerwonym Borze
 Czerwony Bór  2   18-400 Łomża
-  Tel.  (086) 215- 35-83 w. 507
 
27.01.2010r.
 
 
 
 

 

 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
Specjalista ds. marketingu i handlu
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Wymagania
- wyższe lub licencjackie  
- zarzÄ…dzanie handlem i marketingiem
    
- minimum 3 lata w zawodzie pokrewnym do 
 oferowanego stanowiska
 - prawo jazdy kat. B
 Dodatkowe informacje:
 
wynagrodzenie:
- 1317 zÅ‚ – 4500 zÅ‚ brutto
System czasu pracy:
- jedna zmiana: 7.00 – 15.00
Rodzaj umowy:
 
 - umowa o pracÄ™ na czas nieokreÅ›lony
 
Kontakt z pracodawcÄ…:
 „Moderator” Sp. z.o.o w Hajnówce
 ul. 11-tego Listopada 16a
 17-200 Hajnówka
e-mail mzab6@wp.pl
Tel. 502 153 927
 Kontakt z pracodawcÄ… wyÅ‚Ä…cznie e-mail lub kontakt telefoniczny
        
 
22.01.2009 r.
 
 
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
SPECJALISTA ds. CELNYCH – AGENT CELNY
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- preferowane wyższe
- uprawnienia agenta celnego
- znajomość języka rosyjskiego
- doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa o pracÄ™ na okres próbny (3 m-ce)
Wynagrodzenie
-  od 1.317,- zÅ‚    do   2.800,- zÅ‚
System pracy   
-   system równoważnego czasu pracy 
Miejsce pracy
-  Siemianówka gm. Narewka
Kontakt z pracodawcÄ…
-  „BILAX” SpóÅ‚ka z o.o. w BiaÅ‚ymstoku
  15-008  BiaÅ‚ystok ul. Ryska 1
-  Tel.  (085) 748-31-53
 
19.01.2010r.
 
 
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
KIEROWNIK DZIAŁU
 PRACOWNICZO - ADMINISTRACYJNEGO
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- wyższe (licencjat) – prawo lub administracja
- kurs: „Szkolenie okresowe BHP dla osób
 kierujÄ…cych pracownikami”
- dobra znajomość obsługi komputera +
 program „PÅ‚atnik”
- 2 lata stażu na stanowisku kierowniczym w
 dziale personalnym
- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie
   na czas okreÅ›lony
Wynagrodzenie
-   ok. 3.000,- zÅ‚ brutto
System pracy   
-   jedna zmiana od 07:00 do 15:00  
Miejsce pracy
-  Hajnówka  
Kontakt z pracodawcÄ…
-  „Gryfskand” SpóÅ‚ka z o.o. w Gryfinie ZakÅ‚ad
    Produkcji WÄ™gli Aktywnych w Hajnówce
  17-200 Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1
 Tel. (85) 682-64-28
 E-mail: weremiukn@gryfskand.pl
 
18.01.2010r.
 
 
 
OFERTA   PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
ELEKTROMECHANIK   POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
Inne
- zasadnicze zawodowe – kierunkowe
- prawo jazdy kat. B
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
-  umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony
Wynagrodzenie
-   1400,- zÅ‚
System pracy   
-   jedna zmiana od 07:30 do 15:30  
Miejsce pracy
-  Hajnówka  Nieznany Bór
Kontakt z pracodawcÄ…
-  Jednostka Wojskowa  Nr 3090 SkÅ‚ad Hajnówka
   Nieznany Bór    17-200 Hajnówka
   Tel. (85) 682-20-04
 
14.01.2010r.
 
 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
SPRZEDAWCA  KWIATÓW
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- bez znaczenia
- doświadczenie zawodowe na stanowisku
   sprzedawca
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
- niepeÅ‚ny wymiar czasu pracy: ½ etatu  
Wynagrodzenie
-  638 zÅ‚    brutto
System pracy   
- dwie zmiany:  07:00 - 13:00 i  13:00 - 18:00
Miejsce pracy
- Hajnówka
Kontakt z pracodawcÄ…
-  Kwiaciarnia „Tamara” Kiryluk Tamara w
   Hajnówce ul. 3-go Maja 33A
- tel. : (085)  682-37-26
 
11.01.2010r.
 
 
 
 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
         SZWACZKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- podstawowe
- zasadnicze zawodowe
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony     
Wynagrodzenie
-  1317 zÅ‚    brutto
System pracy   
- jedna zmiana  od  06:00  do 14:00
Miejsce pracy
- Hajnówka
Kontakt z pracodawcÄ…
- „Euro PostÄ™p” SpóÅ‚ka z o.o. w Hajnówce
    Hajnówka ul. Warszawska 69
- tel. : (085)  683-42-32
 
08.02.2010r.
 

 
       
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL
 
Wymagania pracodawcy:
Inne:
- niekaralność
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
System wynagradzania:
Prowizyjny
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Provident Polska S. A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 662 167 508
Email: Marta.kuligowska@provident.pl
                     12.11.2009 r.

 

 
 

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-09 15:10:58

Wersja do wydruku...

corner   corner