logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
RECEPCJONISTKA
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie średnie lub wyższe
- znajomość obsługi komputera
- znajomość jęz. angielskiego
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony
System czasu pracy:
Dwie zmiany (19.00-7.00, 7.00-19.00)
Wynagrodzenie:
1300 zł
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Nature Travel” Sp. J. M. Czarny,  J. Sorko – Czarny Hotel BiaÅ‚owieski    w BiaÅ‚owieży
ul. Waszkiewicza 218B
17-230 Białowieża
Tel. 604 415 461
Email: j.kiryluk@hotel.bialowieza.pl
                    29.12.2009 r.
 
 
 
 
Oferta Pracy
Nazwa zawodu/stanowiska:
Elektromonter (elektryk zakładowy)
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
 
umiejętności zawodowe
 
- zawodowe lub średnie elektryczne
  
- uprawnienia ”E”
- instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1kw
- linie napowietrzne i kablowe do 15kw
                                                  
inne:
- zawodowe elektryczne – staż 5 lat
- Å›rednie zawodowe – staż 1 rok
 Dodatkowe informacje:
 
rodzaj umowy:
- umowa o pracÄ™ nakres próbny, a nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
wynagrodzenie:
- 1500 zÅ‚ brutto 
system czasu pracy:
- trzy zmiany
miejsce wykonywania pracy:
- Hajnówka ul. BiaÅ‚ostocka 1
Kontakt z pracodawcÄ…:
 
„Gryfskand” Sp. z.o.o ZakÅ‚ad Produkcji WÄ™gli Aktywnych
 ul. BiaÅ‚ostocka 1 
 17-200 Hajnówka
 tel. 085 682 64 28       
 
 
 
23.12.2009r.
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
FRYZJERKA
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie zasadnicze
 zawodowe lub Å›rednie zawodowe  
Inne:
- doświadczenie w zawodzie
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa zlecenie (odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne)
System czasu pracy:
Jedna zmiana (9.00-17.00)
Wynagrodzenie:
1276 zł brutto
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Efekt” Salon Fryzjersko – Kosmetyczny Julita Osipiuk
Ul. Ks. I. Wierobieja 13
17-200 Hajnówka
Tel. 507 485 547
Email: lita13@op.pl
                    21.12.2009 r.
 
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPAWACZ MAG
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie
mile widziane średnie techniczne, uprawnienia MAG
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany (6.00 – 14.00; 14.00 – 22.00)
Wynagrodzenie
1276 zł. brutto (8,50 zł/godz. brutto) akord
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 ,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
17.12.2009r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
TOKARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie
umiejętności
mile widziane średnie techniczne, obsługa tokarki, czytanie rysunku technicznego
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany (6.00 – 14.00; 14.00 – 22.00)
Wynagrodzenie
1276 zł. brutto (8,50 zł/godz. brutto) akord
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 ,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
17.12.2009r.
 
 
 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
ÅšLUSARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie
mile widziane średnie techniczne
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany (6.00 – 14.00; 14.00 – 22.00)
Wynagrodzenie
1276 zł. brutto (8,50 zł/godz. brutto) akord
Miejsce pracy   
Narew, Narewka
Dane kontaktowe pracodawcy:
 ,,Pronar’’ SpóÅ‚ka z o. o. 17 – 210 Narew
ul. Mickiewicza 101A tel: 085 682 71 47
17.12.2009r.
 
 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
KONSTRUKTOR MASZYN I URZÄ„DZEÅĆ
DO SPALANIA BIOMASY
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne w
 zakresie mechaniki maszyn,
 automatyki
- bardzo dobra znajomość obsługi
 komputera
- umiejętność pracy z programami
 typu AUTOCAD, INVENTOR
Inne:
- znajomość procesów z zakresu
 mechaniki maszyn, spawania i
 innej obróbki materiaÅ‚ów
 metalowych
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracÄ™ na okres próbny, nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (6.00-14.00 lub 7.00-15.00 lub 8.00-16.00)
Wynagrodzenie:
1500 zÅ‚ netto (w okresie próbnym)
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Moderator” Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 16a
17-200 Hajnówka
Tel. 502 153 927, 85 682 75 00
Osoby zainteresowane powinny mieć cv, list motywacyjny oraz prośbę o przyjęcie kandydatury.
                    11.12.2009 r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
TECHNOLOG PROCESÓW OBRÓBKI METALI
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne w
 zakresie mechaniki maszyn
- dobra znajomość obsługi
 komputera
- umiejętność pracy z programami
 typu AUTOCAD
Inne:
- znajomość procesów z zakresu
 mechaniki maszyn, spawania i
 innej obróbki materiaÅ‚ów
 metalowych
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracÄ™ na okres próbny, nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (6.00-14.00 lub 7.00-15.00 lub 8.00-16.00)
Wynagrodzenie:
1500 zÅ‚ netto (w okresie próbnym)
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Moderator” Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 16a
17-200 Hajnówka
Tel. 502 153 927, 85 682 75 00
Osoby zainteresowane powinny mieć cv, list motywacyjny oraz prośbę o przyjęcie kandydatury.
         11.12.2009 r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
KIEROWNIK PRODUKCJI
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne
 lub o kierunku zarzÄ…dzanie
- dobra znajomość obsługi
 komputera
Staż pracy:
- 3 lata na stanowisku kierowniczym
 lub pokrewnym stanowisku
 samodzielnym
Inne:
- znajomość procesów z zakresu
 obróbki metali i produkcji maszyn i
 urzÄ…dzeÅ„
- umiejętność zarządzania
 i organizacji pracy zespoÅ‚ów
 ludzkich
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracÄ™ na okres próbny, nastÄ™pnie na czas nieokreÅ›lony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (6.00-14.00 lub 7.00-15.00 lub 8.00-16.00)
Wynagrodzenie:
1500 zÅ‚ netto (w okresie próbnym)
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Moderator” Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 16a
17-200 Hajnówka
Tel. 502 153 927, 85 682 75 00
Osoby zainteresowane powinny mieć cv, list motywacyjny oraz prośbę o przyjęcie kandydatury.
        11.12.2009 r.

 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
         SZWACZKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- podstawowe
- zasadnicze zawodowe
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony     
Wynagrodzenie
-  1276 zÅ‚    brutto
System pracy   
- jedna zmiana  od  06:00  do 14:00
Miejsce pracy
- Hajnówka
Kontakt z pracodawcÄ…
- „Euro PostÄ™p” SpóÅ‚ka z o.o. w Hajnówce
    Hajnówka ul. Warszawska 69
- tel. : (085)  683-42-32
 
08.12.2009r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
Telemarketer
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
 
Wymagania
- niepodano  
- znajomość obsługi komputera
 Å›rodowiska Windows,   Word  
  
 - posiadanie wÅ‚asnego zestawu
  komputerowego z dostÄ™pem do Internetu  
 Dodatkowe informacje:
 
wynagrodzenie:
- nie podano
inne:
- mile widziane osoby niepełnosprawne
 
 
Adres pracodawcy:
 Bros Krzysztof Ostapowicz
 ul. ZwyciÄ™stwa 10a/208     
 15-703 BiaÅ‚ystok  
605172404  
        
 
02.12.2009 r.
 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL
 
Wymagania pracodawcy:
Inne:
- niekaralność
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
System wynagradzania:
Prowizyjny
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Provident Polska S. A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 662 167 508
Email: Marta.kuligowska@provident.pl
                     12.11.2009 r.

 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPRZEDAWCA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie
zasadnicze zawodowe,  Å›rednie zawodowe kierunkowe, obsÅ‚uga kasy fiskalnej
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany (06.00-14.00; 14.00-21.00)
Wynagrodzenie
1276 zł. brutto
Miejsce pracy   
Białowieża
Dane kontaktowe pracodawcy:
PHU Konstanty JarosÅ‚aw WaÅ›ko 17 – 230 BiaÅ‚owieża ul. Sportowa 3 tel. 690 691 613
22.10.2009r.
 

 
 
 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
SPRZEDAWCA  KWIATÓW
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- bez znaczenia
- doświadczenie zawodowe na stanowisku
   sprzedawca
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
- niepeÅ‚ny wymiar czasu pracy: ½ etatu  
Wynagrodzenie
-  638 zÅ‚    brutto
System pracy   
- dwie zmiany:  07:00 - 13:00 i  13:00 - 18:00
Miejsce pracy
- Hajnówka
Kontakt z pracodawcÄ…
-  Kwiaciarnia „Tamara” Kiryluk Tamara w
   Hajnówce ul. 3-go Maja 33A
- tel. : (085)  682-37-26
 
07.09.2009r.

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-30 15:13:41

Wersja do wydruku...

corner   corner