logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


AKTUALNOŚCI > AKTUALNE OFERTY PRACY

 

 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
INSPEKTOR DS. BHP
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie min. średnie
- uprawnienia do pracy na 
   stanowisku inspektora ds. bhp
Staż pracy:
Min. 2 lata w zawodzie
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas nieokreślony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (7.00-15.00)
Wynagrodzenie:
1280 zł brutto
Miejsce wykonywania pracy:
Baza przeładunkowa w Plancie k/Narewki
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Terminal Integro” Sp. z o. o.
ul. Grochowa 2A
15-423 Białystok
Tel. (85) 685 80 43
                     27.11.2009 r
 
         
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
MISTRZ CIEPŁOWNI
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie średnie elektryczne
- umiejętność obsługi komputera
- uprawnienia do eksploatacji kotÅ‚ów
 wodnych i parowych
 wysokoprężnych
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracÄ™ na okres próbny, a nastÄ™pnie na czas okreÅ›lony
System czasu pracy:
Jedna zmiana (8.00-16.00)
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Rindipol” S. A.
ul. 3 Maja 51
17-200 Hajnówka
Tel. (85) 682 50 36, 500 064 354  
        25.11.2009 r.
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
1. WÄśDLINIARZ 2. WÄśDZARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie
podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe
Inne
doświadczenie na stanowisku
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
 
Wynagrodzenie
1500 zł. brutto + premia
Miejsce pracy   
ZakÅ‚ad Masarski  Bielsk Podlaski
Dane kontaktowe pracodawcy:
M ZakÅ‚ad Masarski SpóÅ‚ka Jawna 17 – 100 Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 16a
tel: 085 730 97 99
16.11.2009r.
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
PRZEDSTAWICIEL
 
Wymagania pracodawcy:
Inne:
- niekaralność
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług
System wynagradzania:
Prowizyjny
Miejsce wykonywania pracy:
Hajnówka i okolice
Dane kontaktowe pracodawcy:
Provident Polska S. A.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Tel. 662 167 508
Email: Marta.kuligowska@provident.pl
                     12.11.2009 r.

 

 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
SPRZEDAWCA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie
zasadnicze zawodowe,  Å›rednie zawodowe kierunkowe, obsÅ‚uga kasy fiskalnej
Inne
 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany (06.00-14.00; 14.00-21.00)
Wynagrodzenie
1276 zł. brutto
Miejsce pracy   
Białowieża
Dane kontaktowe pracodawcy:
PHU Konstanty JarosÅ‚aw WaÅ›ko 17 – 230 BiaÅ‚owieża ul. Sportowa 3 tel. 690 691 613
22.10.2009r.
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
CUKIERNIK
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie
zasadnicze zawodowe,  Å›rednie zawodowe kierunkowe
Inne
książeczka zdrowia, doÅ›wiadczenie zawodowe na stanowisku cukiernika 
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony
System pracy
dwie zmiany (20.00-4.00; 7.00-15.00)
Wynagrodzenie
1500 zł. brutto
Miejsce pracy   
Hajnówka
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,SpoÅ‚em’’ PSS w Hajnówce 17 – 200 Hajnówka
ul. Ks. I. Wierobieja 2 tel. 085 873 35 84
20.10.2009r.
 
 
 
 
OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska
PILARZ
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje
 
mile widziane prawo jazdy kat. B
Inne
pracodawca zapewnia zakwaterowanie bezpłatnie
 Dodatkowe informacje:
Rodzaj zatrudnienia
umowa o pracÄ™ na czas nieokreÅ›lony
System pracy
jedna zmiana (07.00 - 15.00)
Wynagrodzenie
 1126 zÅ‚. brutto (minimum)
Miejsce pracy   
CaÅ‚a Polska – teren cmentarzy
Dane kontaktowe pracodawcy:
,,EDTER’’ Wycinanie i czyszczenie drzew bez urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych Edward CzÅ‚apski
96 – 512 MÅ‚odzieszyn
ul. Wyszogrodzka 36
woj. mazowieckie tel. 608 284 035
06.10.2009r.
 

 

 

OFERTA PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska:
·       Kierownik WydziaÅ‚u Budownictwa Socjalnego i SpoÅ‚ecznego
·       Kierownik WydziaÅ‚u Rynku Pracy
·       Kierownik WydziaÅ‚u Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
·       Kierownik Biura Sztabu Programu w Gminie
 
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/kwalifikacje:
- wykształcenie min. średnie
- umiejętność obsługi MS Office
Inne:
- dostęp do Internetu
- ogólna wiedza z zakresu obrotu
 nieruchomoÅ›ciami, prawa
 budowlanego, rynku pracy, pomocy
 spoÅ‚ecznej oraz KPA
 Dodatkowe informacje:
System czasu pracy:
Jedna zmiana (9.00-17.00)
Wynagrodzenie
Do 3500 zł brutto + premia
Opis wykonywanej pracy:
- przygotowywanie umów z gminami
 na realizacjÄ™ budownictwa
 socjalnego w gminach, inwestycji
 tworzÄ…cych staÅ‚e miejsca pracy w
  gminach, programu prac spoÅ‚ecznie
 użytecznych;
- przygotowywanie umów z gminami
 na wdrażanie Start Biznes w
 gminie;
- wspóÅ‚praca z partnerskimi firmami
 dla programu Moje Lokum;
- wspóÅ‚praca z urzÄ™dami,
 instytucjami;
- wspóÅ‚praca z pracodawcami celem
 organizowania Warsztatów KIS
 Start Biznes;
- wspóÅ‚praca z partnerami
 krajowego sztabu programu Start
 Biznes
Miejsce wykonywania pracy:
Gmina właściwa dla zamieszkania osoby
Dane kontaktowe pracodawcy:
„Euroinvest” Sp. z o. o. w Warszawie
CV należy wysłać na adres: praca@euroinvest.biz po wcześniejszym dokonaniu rejestracji na www.platforma.e-dialog.pl i www.startbiznes.org
                     02.10.2009 r.
 


 
 
 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
SPRZEDAWCA  KWIATÓW
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- bez znaczenia
- doświadczenie zawodowe na stanowisku
   sprzedawca
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony  
- niepeÅ‚ny wymiar czasu pracy: ½ etatu  
Wynagrodzenie
-  638 zÅ‚    brutto
System pracy   
- dwie zmiany:  07:00 - 13:00 i  13:00 - 18:00
Miejsce pracy
- Hajnówka
Kontakt z pracodawcÄ…
-  Kwiaciarnia „Tamara” Kiryluk Tamara w
   Hajnówce ul. 3-go Maja 33A
- tel. : (085)  682-37-26
 
07.09.2009r.

 

 
OFERTA    PRACY
Nazwa zawodu/stanowiska    
         SZWACZKA
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- podstawowe
- zasadnicze zawodowe
 Dodatkowe informacje:
 
Rodzaj zatrudnienia
- umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony     
Wynagrodzenie
-  1276 zÅ‚    brutto
System pracy   
- jedna zmiana  od  06:00  do 14:00
Miejsce pracy
- Hajnówka
Kontakt z pracodawcÄ…
- „Euro PostÄ™p” SpóÅ‚ka z o.o. w Hajnówce
    Hajnówka ul. Warszawska 69
- tel. : (085)  683-42-32
 
02.09.2009r.
 


 

 
INFORMACJA O WOLNYM  MIEJSCU  ZATRUDNIENIA  
Nazwa zawodu/stanowiska     
POLICJANT( NABÓR DO SŁUÅ»BY W POLICJI)
Wymagania pracodawcy:
Wykształcenie/
umiejętności zawodowe
- wyższe lub średnie
       
 
 
 Dodatkowe informacje:
 
Inne:
bliższe informacje dotyczące rekrutacji na stronach internetowych Policji
- www.podlaska.policja.gov.pl
Adres pracodawcy
Komenda Wojewódzka Policji w BiaÅ‚ymstoku ul. Sienkiewicza 65
tel. (085) 677 22 54, 677 23 56
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
 
 04.11.2008 r.
 
 
 
 
 
 
  

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNE OFERTY PRACY
Osoba, która wytworzyła informację: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która odpowiada za treść: A. Miakisz, J. Skiepko, M. Kot, J. GoÅ‚ubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 09:58:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 15:16:00

Wersja do wydruku...

corner   corner