logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Hajnówka
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
plus Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce
 AKTUALNOŚCI
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus AKTUALNE OFERTY PRACY
minus ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
minus EURES
 INSTRUMENTY RYNKU PRACY
 REALIZOWANE PROJEKTY
minus Projekt "Praca - Twoją wartością"
 REALIZOWANE PROGRAMY
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Informacja o wynikach naboru
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Rozporządzenia
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus DZIENNIK USTAW
minus MONITOR POLSKI
 WNIOSKI I FORMULARZE
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
plus Liczba bezrobotnych wg gmin
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTÓW
minus PROTESTY
minus PUBLIKACJE
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYKAZ PRACODAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2008 ROKU
Luty 2008
Lp.
 Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Przygotowanie
zawodowe
1
2
„Runo” Sp. z o.o w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
3
„SpoÅ‚em” PSS w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
4
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
1
5
Dom Pomocy SpoÅ‚ecznej „Rokitnik” w BiaÅ‚owieży
Prace interwencyjne
1
6
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
1
7
Bank SpóÅ‚dzielczy w Narwi
Staż
1
8
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Staż
1
9
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
Staż
1
10
Przedszkole w Czeremsze
Staż
1
11
„STW” A. Kiryluk w Hajnówce
Staż
1
12
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Staż
1
13
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
14
„EJA” E.T. Malczewska w Czeremsze
Staż
1
15
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ug Komunalnych w Hajnówce
Staż
1
16
Podlaska Izba Rolnicza w Choroszczy
Staż
1
17
Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach
Staż
1
18
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
1
19
UrzÄ…d Gminy Narew
Przygotowanie zawodowe
1
20
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
21
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Przygotowanie zawodowe
5
22
Urząd Gminy Białowieża
Przygotowanie zawodowe
1
23
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
1
24
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
8
25
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Prace interwencyjne
1
    
 
 Marzec 2008
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
3
2.
UrzÄ…d Gminy Narew
Staż
2
3.
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Staż
1
4.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dubiczach Cerkiewnych
Staż
1
5.
Politechnika Białostocka
Staż
2
6.
UrzÄ…d Skarbowy w Hajnówce
Staż
3
7.
Powiatowy OÅ›rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce
Staż
1
8.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Staż
1
9.
Urząd Gminy Białowieża
Staż
1
10.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Przygotowanie zawodowe
5
11.
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
12.
Starostwo Powiatowe
w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
13.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
14.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
5
15.
„SpoÅ‚em” PSS w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
16.
ZarzÄ…d Dróg Powiatowych
 w Hajnówce
Prace interwencyjne
4
 
Kwiecień 2008
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
SP ZOZ w Hajnówce
Staż
1
2.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w Hajnówce
Staż
1
3.
UsÅ‚ugi Informatyczne „AMELNET” w Hajnówce
Staż
1
4.
Areszt Åšledczy w Hajnówce
Staż
2
5.
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ug Komunalnych w Hajnówce
Staż
1
6.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Hajnówce
Staż
1
7.
Hajnowski Dom Kultury
Przygotowanie zawodowe
3
8.
Cech RzemiosÅ‚ Różnych
 w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
9.
SP ZOZ w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
3
10.
Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
11.
SP ZOZ w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
12.
P.H.U W. Kiryluk w Narwi
Prace interwencyjne
1
13.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
14.
UM Hajnówka
Prace interwencyjne
8
15.
UG Czeremcha
Prace interwencyjne
4
16.
GOKSiR
w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
3
17.
UG Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
1
18.
UG Narew
Prace interwencyjne
2
 
 
Maj 2008
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Staż
1
2.
ZakÅ‚ad UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych w Hajnówce
Staż
1
3.
Miejski Ośrodek Kultury
w Kleszczelach
Staż
1
4.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
5.
„SPOŁEM” PSS w Hajnówce
Staż
2
6.
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Staż
3
7.
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
2
8.
SP ZOZ w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
4
9.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
1
10.
UrzÄ…d Miejski w Kleszczelach
Prace interwencyjne
6
11.
GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
1
12.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
4
13.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
3
14.
SP ZOZ w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
15.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
                                                                                                         
 
 Czerwiec 2008
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
 w Hajnówce
Staż
1
2.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce
Staż
3
3.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Dubiczach Cerkiewnych
Staż
1
4.
„SpoÅ‚em” Powszechna SpóÅ‚dzielnia Spożywców
w Hajnówce
Staż
2
5.
Prokuratura Okręgowa
w Białymstoku
Staż
2
6.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
2
7.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku/Ośrodek Kształcenia Zawodowego
 w Hajnówce
Staż
2
8.
„Arino House” w Hajnówce
Staż
1
9.
Hajnowski Dom Kultury
 w Hajnówce
Staż
1
10.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
2
11.
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej ZakÅ‚ad Budżetowy w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
3
12.
Komenda Powiatowa Policji
 w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
13.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
2
14.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Prace interwencyjne
1
15.
Gminny Ośrodek Kultury
w Czeremsze
Prace interwencyjne
2
16.
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej ZakÅ‚ad Budżetowy w Hajnówce
Prace interwencyjne
2
  

Lipiec
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Czeremsze
Staż
1
2.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Hajnówce
Staż
1
3.
SÄ…d Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Staż
1
4.
PrzedsiÄ™biorstwo WodociÄ…gów
i Kanalizacji w Hajnówce
Staż
1
5.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
1
6.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
3
7.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
Staż
1
8.
OÅ›rodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
Staż
1
9.
P.H.U. „Sobex-Nowy”
w Hajnówce
Staż
2
10.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
11.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
12.
UrzÄ…d Skarbowy w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
13.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
2
14.
Biuro ObsÅ‚ugi SzkóÅ‚ SamorzÄ…dowych w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
15.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
16.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
4
17.
Gminny Ośrodek Kultury
w Dubinach
Prace interwencyjne
1
18.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
 
 SierpieÅ„ 2008r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Starostwo Powiatowe
w Hajnówce
Staż
1
2.
Białowieski Park Narodowy
Staż
1
3.
Hajnowski Dom Kultury
w Hajnówce
Staż
2
4.
Agencja Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa
w Łomży
Staż
2
5.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Narwi
Staż
1
6.
„SpoÅ‚em” PSS w Hajnówce
Staż
2
7.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
8.
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Hajnówce
Staż
1
9.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
3
10.
SP ZOZ w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
11.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
12.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
13.
Gminny Ośrodek Kultury
 w Dubinach
Prace interwencyjne
1
                                                                                                         
Wrzesień 2008r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
2
2.
PPH „Niterwa” w Kleszczelach
Staż
1
3.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Staż
3
4.
Warsztat Terapii Zajęciowej
 w Hajnówce
Staż
1
5.
Urząd Gminy Czyże
Staż
1
6.
UrzÄ…d Skarbowy w Hajnówce
Staż
2
7.
UrzÄ…d Gminy Hajnówka
Staż
2
8.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Staż
2
9.
Szkoła Podstawowa w Czeremsze
Staż
1
10.
Starostwo Powiatowe
w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
11.
OkrÄ™gowa SpóÅ‚dzielnia Mleczarska w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
12.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
3
13.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Przygotowanie zawodowe
2
14.
UrzÄ…d Miasta Hajnówka
Prace interwencyjne
9
15.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
16.
PrzedsiÄ™biorstwo UsÅ‚ug Komunalnych w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
17.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Prace interwencyjne
1
18.
ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Dubiczach Cerkiewnych
Prace interwencyjne
1
 
 
 
 
 Październik 2008r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
UrzÄ…d Gminy Czeremcha
Staż
1
2.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
1
3.
SP ZOZ w Hajnówce
Staż
1
4.
OkrÄ™gowa SpóÅ‚dzielnia Mleczarska w Hajnówce
Staż
1
5.
ZDZ w Białymstoku
OKZ w Hajnówce
Staż
1
6.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
7.
Fundacja „Muzyka Cerkiewna”
w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
8.
„SpoÅ‚em” PSS w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
9.
ZakÅ‚ad Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce
Prece interwencyjne
1
10.
„SpoÅ‚em” PSS w Hajnówce
Prace interwencyjne
1
11.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
12.
SP ZOZ w Hajnówce
Prace interwencyjne
3
 
 
Listopad 2008r.
Lp.
Nazwa Pracodawcy
Wskazanie instrumentu rynku pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy
1.
Samodzielny Publiczny ZakÅ‚ad Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Staż
3
2.
„SpoÅ‚em” PSS w Hajnówce
Staż
1
3.
Starostwo Powiatowe
w Hajnówce
Staż
1
4.
Gimnazjum Publiczne
w Czeremsze
Staż
1
5.
UrzÄ…d Gminy Dubicze Cerkiewne
Staż
1
6.
Komenda Powiatowa Policji
w Hajnówce
Staż
1
7.
Autoryzowany Serwis Fiat Zakład Mechaniki Pojazdowej
w Hajnówce
Przygotowanie zawodowe
1
8.
UrzÄ…d Gminy Narewka
Prace interwencyjne
1
9.
UrzÄ…d Gminy Narew
Prace interwencyjne
1
 
 
 
 
                        Dyrektor
                        Powiatowego UrzÄ™du Pracy
                        w Hajnówce
 
                        Irena Wróblewska
 

 

Nazwa dokumentu: 2008 ROK
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-03-10 13:22:50
Data udostępnienia informacji: 2008-03-10 13:22:50
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-01 08:55:16

Wersja do wydruku...

corner   corner